https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Konsultacje społeczne

Trwają konsultacje społeczne w sprawie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Bogaczowice. Zainteresowani mogą zapoznać się z projektem programu udostępnionym w formie elektronicznej na stronie internetowej urzędu gminy. Dokumentacja sprawy jest również do wglądu w siedzibie urzędu gminy w godzinach pracy urzędu. Konsultacje trwają do 31maja 2019 r. i odbywają się na podstawie Uchwały nr VI/61/2019 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w  sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Bogaczowice na lata 2018- 2032”. Konsultacje przeprowadzane są w formie zgłoszenia uwag i opinii na piśmie – osobiście lub drogą pocztową na adres Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, bądź drogą mailową na adres rig@starebogaczowice.ug.gov.pl.

REKLAMA

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close