https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Bransoletki życia

Gminy Głuszyca i Jedlina – Zdrój wdrażają program Teleopieka – Bransoletka Życia. – Zapraszamy osoby chętne do udziału w tym programie do składania wniosków – mówią burmistrz Głuszycy Roman Głód i burmistrz Jedliny-Zdroju Leszek Orpel.

Warunkiem do zakwalifikowania się do programu jest: zamieszkiwanie na terenie gminy Głuszyca; ukończony 65 rok życia; dochód nie przekraczający kwoty 80 proc. przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez prezesa GUS, które według stanu na dzień 17 kwietnia 2019 r. wyniosło 5164,53 zł brutto (5164,53 x 80% = 4131,62 zł brutto, 2945,31 zł netto). Pierwszeństwo udziału w programie mają osoby starsze i mieszkające samotnie. Program realizowany będzie przez 12 miesięcy jako nieodpłatna pomoc teleopieki, skierowana do 16 mieszkańców Głuszycy. Koordynatorem programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy.

Wnioski o tę formę pomocy można składać do 14 maja 2019 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Grunwaldzkiej 38 w Głuszycy. Osoby, które mają ograniczenia ruchowe i nie mogą osobiście przybyć do ośrodka mogą zgłaszać chęć uczestnictwa telefonicznie pod numerem telefonu (74) 880 82 95. Wnioski i niezbędne dokumenty dostarczy w miejsce zamieszkania pracownik socjalny.

O zakwalifikowaniu do programu decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie wyżej wymienionych warunków. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do programu będą niezwłocznie o tym poinformowane telefonicznie lub osobiście przez koordynatora programu. Od decyzji koordynatora programu każdej osobie przysługuje prawo złożenia zażalenia. Każda osoba, która będzie zainteresowana urządzeniem – bransoletką życia, a nie zakwalifikuje się do programu, może skorzystać z oferty komercyjnego zakupu. Informacji dotyczących zakupu udziela Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy.

Z kolei mieszkańcy Jedliny-Zdroju wnioski o tę formę pomocy mogą składać do 15 maja b.r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Poznańska 8. Osoby, które posiadają ograniczenia ruchowe i nie mogą osobiście przybyć do ośrodka mogą zgłaszać chęć uczestnictwa telefonicznie pod nr telefonów: 74 8455 356 lub 74 88 05 333. Wnioski i niezbędne dokumenty dostarczy w miejsce zamieszkania pracownik socjalny.

(RED)

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close