https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Najpiękniejsze palmy

Tradycyjnie w niedzielę palmową w Czarnym Borze rozstrzygnięty został konkurs na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną.

Oceny palm podjęli się: ksiądz Ryszard Pita (proboszcz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa), Monika Bisek-Grąz (kulturoznawca, folklorystka), Dorota Skibska (Zastępca Wójta Gminy Czarny Bór), Anna Dziewit (dyrektor Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego), Katarzyna Bernaś (p.o. Dyrektora Biblioteki+Centrum Kultury) oraz Bożena i Zdzisław Kulig (Rada Parafialna). Wszystkie palmy zgłoszone do konkursu były piękne i wyjątkowo okazałe, jurorzy mili więc twardy orzech do zgryzienia. Oceniając palmy zwracali uwagę na tradycyjne formy zdobienia, technikę, estetykę wykonania oraz materiał użyty do robienia palm – wysoko oceniane były tylko te, wykonane z materiałów naturalnych. Liczyły się też pomysłowość i inwencja twórcza.

Kategoria dzieci szkolne: I miejsce – klasa V b, II miejsce – klasa III a, III miejsce – Przedszkole, III miejsce – Klasa VI a (Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny). Kategoria instytucje: I miejsce – Stowarzyszenie „Atrakcyjni”, II miejsce – Sołectwo Jaczków, III miejsce – Ośrodek Pomocy Społecznej. Kategoria indywidualna: I miejsce – Irena Mieczysław Rusnarczyk, II miejsce – Anna Łękawska. Ponadto nagrody za udział otrzymali: Zakład Opieki Zdrowotnej – Szpital Lecznictwa Odwykowego oraz klasy szkolne 6 b i 7 a. Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez ks. Ryszarda Pitę oraz Wójta Gminy Czarny Bór Adama Góreckiego.

– Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom i już dziś zachęcamy do udziału w konkursie w przyszłym roku – podkreślają organizatorzy konkursu: Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, Gmina Czarny Bór, Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny oraz Biblioteka + Centrum Kultury.

(JJ)

Jury konkursowe miało trudny wybór najpiękniejszych palm wielkanocnych w Czarnym Borze.

REKLAMA

Kliknij tutaj

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close