https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Zbudują centrum socjalne

Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego, projekt Gminy Jedlina-Zdrój noszący nazwę „Budowa Centrum Socjalnego wraz z zapleczem w Gminie Jedlina-Zdrój” został wybrany do dofinansowania ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Stosowna umowa pomiędzy Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej, reprezentowaną przez zastępcę dyrektora Ryszarda Kalecińskiego a beneficjentem, czyli Gminą Jedlina-Zdrój, reprezentowaną przez zastępcę burmistrza Romualda Wysockiego została podpisana 5 kwietnia 2019 r. Zgodnie z zwartą umową, łączna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 2 585 058,10 zł. Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej przyznała na ten projekt dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 2 197 299,38 zł , co stanowi 85 procent wydatków kwalifikowalnych. W zakresie wydatków kwalifikowalnych gmina zobowiązała się do wniesienia wkładu własnego w kwocie 387 758,72 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 2 894 672,03 zł.

 Efektem realizacji projektu będzie budowa centrum socjalnego, natomiast głównym celem projektu jest poprawa dostępności usług ukierunkowanych na osoby starsze oraz zagrożone wykluczeniem społecznym pozwalających na ich aktywizację społeczną, a w przypadku osób w wieku produkcyjnym – również aktywizację zawodową.

Na wykonanie prac ogłoszony został przetarg. Wpłynęło siedem ofert i teraz trwa proces wyłaniania wykonawcy. Zakończenie projektu przewidziane jest do 21 sierpnia 2020 roku. W nowych przestrzeniach znajdą się między innymi pomieszczenia biurowo-gabinetowe, doradczo-terapeutyczne, pomieszczenia do zajęć grupowych, pomieszczenia sanitarne, sale wykładowo-szkoleniowe, kuchnia, jadalnia, pomieszczenia do zajęć sportowo-rekreacyjnych, rehabilitacyjno-ruchowych, sala wypoczynkowa i pomieszczenia magazynowe. Przy budynku ma się również pojawić winda zewnętrzna.

(KS)

W Jedlinie-Zdroju powstanie nowoczesne centrum socjalne.

REKLAMA

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close