https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Urząd sfinansuje szkolenia

Osoby bezrobotne zainteresowane zdobyciem lub uzupełnieniem kwalifikacji zawodowych mogą uzyskać pomoc w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu w zakresie:

sfinansowania kosztów szkolenia
Wsparcie udzielane jest do wysokości:

7.000,00 zł.

jeśli osoba bezrobotna do wniosku dołączy deklarację zatrudnienia od pracodawcy

4.000,00 zł.

w sytuacji, gdy osoba bezrobotna nie dysponuje deklaracją zatrudnienia lub rozważa samozatrudnienie

bonu szkoleniowego
Wsparcie udzielane jest osobom do 30 roku życia, do kwoty przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu jego przyznania (obecnie kwota 4.863,74 zł).

W ramach kwoty określonej w bonie szkoleniowym Urząd może sfinansować:
koszty szkolenia,
koszty przejazdu na szkolenie,
koszty zakwaterowania,
koszty niezbędnych badań lekarskich/psychologicznych.

Osoby zainteresowane wsparciem proszone są o kontaktu z pracownikami Wydziału Szkoleń (pok. 10 – parter).

REKLAMA

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close