https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Bliżej świata

Gmina Walim po raz kolejny, uzyskała dofinansowanie na działalność przeciw wykluczeniu społecznemu.

W ramach projektu „Podniesienie w okresie do 31 grudnia 2019 r. poziomu kompetencji cyfrowych niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wśród minimum 90% spośród 13 300 osób powyżej 25 roku życia objętych w projekcie szkoleniami z obszaru województw dolnośląskiego i lubuskiego”, jako jedyna gmina z Powiatu Wałbrzyskiego, uzyskaliśmy dofinansowanie. Na realizację projektu otrzymamy 84 tys. zł – podkreśla Adam Hausman.

W 2014 roku Gmina Walim pozyskała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w wysokości 6 155 686,00 zł. na projekt pod nazwą „poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Walim”. Co ważne, projekt został tak skonstruowany, aby z budżetu gminy na ten cel nie przekazać ani złotówki. Pozyskana kwota była wtedy najwyższą w historii gminy. W ramach projektu, w 2015 roku wybudowano sieć szerokopasmową. Zakupiono 390 zestawów komputerowych. Wraz z dostępem do Internetu otrzymało je 300 rodzin z terenu Gminy Walim, szkoły oraz jednostki organizacyjne gminy, w tym wszystkie świetlice na terenie gminy. Wszyscy beneficjenci zostali przeszkoleni z obsługi komputera i korzystania z internetu. Z uwagi na ukształtowanie terenu budowa sieci była bardzo trudna. Do tej pory żaden operator komercyjny nie podjął się takiej inwestycji. Dodatkowo, na terenie gminy powstał szereg hotspotów, umożliwiających okazjonalny dostęp do internetu dla turystów oraz mieszkańców. W chwili obecnej Gmina Walim ma możliwość dostarczenia łącza internetowego o szybkości 1Gb/s prawie na całym obszarze gminy, jednak Urząd Komunikacji Elektronicznej, decyzją ograniczył szybkość udostępnianego łącza do 2Mb/s.

Urząd Gminy w Walimiu – jako jeden z nielicznych w kraju – w 2018 roku wprowadził Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD). Oznacza to, że wszystkie sprawy prowadzone są elektronicznie i tylko w wyjątkowych sytuacjach urzędnicy otrzymują dokumenty w formie papierowej. Urzędnicy pracują, wykorzystując najnowsze oprogramowanie, które zintegrowane jest z platformą ePUAP oraz profilem zaufanym. W Urzędzie Gminy Walim uruchomiony został Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych, na platformie ePUAP uruchomiono szereg usług dla mieszkańców. Gmina Walim możliwości te uzyskała, dzięki kolejnemu wnioskowi o dofinansowanie w wysokości  352 tys. zł na „Rozwój e-Usług publicznych w Gminie Walim”, w ramach programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej – oś priorytetowa “Technologie informacyjno-komunikacyjne”.

W grudniu 2018 roku Gmina Walim przystąpiła do organizowanego przez Komisję Europejską konkursu WIFI4EU, polegającego na zapewnieniu obywatelom i odwiedzającym, dostęp do wysokiej, jakości Internetu w całej UE przez bezpłatne Wi-Fi w miejscach publicznych.  Pozytywna ocena projektu zaowocowała przyznaniem bonu o wartości 15 tys. euro. Środki te będą przeznaczone na rozbudowę hotspotów w miejscach użyteczności publicznej. Projekt zostanie zakończony w połowie przyszłego roku.

(AM)

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close