https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Prywatny folwark tymczasowego zarządcy powiatu

„Działając w imieniu własnym, jako Starosta Wałbrzyski” Krzysztof Kwiatkowski traktuje Powiat Wałbrzyski i jego budżet jak prywatny folwark. Przykład? Od początku 2019 roku wprowadzono ponad 5,3 mln zł wolnych środków do budżetu Powiatu Wałbrzyskiego na zadania z niego realizowane. Z tego tylko 20 tysięcy zł (0,37%) na zadania, o które wnioskowali Radni Klubu #Dialog #Współpraca #Działanie, którzy startując z Komitetu Wyborczego Wyborców z poparciem Romana Szełemeja uzyskali ponad 38% głosów mieszkańców naszych gmin.

Czy myślą Państwo, że te pozostałe 99,6% wydatków Powiatu Wałbrzyskiego idzie na zadania, które są zgodne z wolą wyborców? Dlaczego jedne gminy są preferowane kosztem tych, które otwarcie mówią, co im się nie podoba w polityce prowadzonej przez Powiat Wałbrzyski? Zadania realizowane przez powiat finansowane są z podatków płaconych przez jego mieszkańców, dlatego wszystkie gminy powinny być traktowane równo.

Czy zatem pełniący mandat radnego Rady Powiatu Wałbrzyskiego i urząd Starosty Wałbrzyskiego Krzysztof Kwiatkowski powinien przedkładać własny interes, urażoną dumę i kompleksy nad interes powiatu, i dobro mieszkańców wszystkich gmin?

Co Powiat Wałbrzyski traci na braku współpracy z Wałbrzychem, do której namawiają radni Klubu #Dialog #Współpraca #Działanie? Przede wszystkim możliwość udziału w podejmowaniu najważniejszych decyzji, kluczowych dla rozwoju całego regionu. Poza tym traci możliwość realizacji wielu wspólnych przedsięwzięć, między innymi na rzecz rozwoju i promocji atrakcji turystycznych.

W jakich obszarach powiat mógłby współpracować z Wałbrzychem, z korzyścią dla wszystkich gmin? Jest ich wiele, a te najważniejsze to:

– porozumienie w sprawie rozwoju komunikacji autobusowej między Wałbrzychem a wszystkimi gminami Powiatu Wałbrzyskiego, żeby do gmin powiatu kursowało więcej nowoczesnych i ekologicznych autobusów;

– budowa nowego schroniska dla zwierząt – Gmina Wałbrzych będzie budowała nowy obiekt. Powiat – dzięki współpracy z Wałbrzychem – mógłby zapewnić korzystanie ze schroniska na preferencyjnych warunkach przez wszystkie gminy Powiatu Wałbrzyskiego;

– wspólne, skoordynowane z Wałbrzychem inwestycje drogowe (tak jak np. jeszcze 4 lata temu wspólne przedsięwzięcie dotyczące budowy drogi od skrzyżowania ul. Noworudzkiej z ul. Kamieniecką w Wałbrzychu w kierunku Jugowic);

– wspólne projekty edukacyjne, które odpowiadają na zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy.

Zamiast takich działań ponad podziałami dla dobra wszystkich mieszkańców PowiatuWałbrzyskiego i całego regionu, mamy festiwal, kompromitujących cały samorząd, wystąpień publicznych starosty i jego zastępcy.

Czas powrócić do wysokich standardów w życiu i debacie publicznej prowadzonej w obrębie Powiatu Wałbrzyskiego. Czas, aby powróciła polityka równego i partnerskiego traktowania wszystkich samorządów i grup społecznych działających na terenie Powiatu. Mieszkańcy Powiatu Wałbrzyskiego muszą mieć poczucie godnej reprezentacji i sprawczości w decyzjach podejmowanych przez władze Powiatu.

Radni Klubu #Dialog #Współpraca #Działanie

REKLAMA

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close