https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Kwalifikacja wojskowa 

Od 01 kwietnia do 24 kwietnia 2019 r. w Wałbrzychu przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa. Powiatowa Komisja Lekarska Wałbrzych Miasto pracować będzie w Wałbrzychu przy ul. Słowackiego 26 (I piętro, telefon: 519 693 042).

Do kwalifikacji wojskowej obowiązani są stawić się po raz pierwszy mężczyźni urodzeni w 2000 roku, oraz starsi (do 24 roku życia), którzy do tej pory nie dopełnili tego obowiązku. Obowiązek ten dotyczy również kobiet urodzonych w latach 1995 – 1999, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół.

Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy zobowiązana jest przedstawić dla potrzeb ewidencji wojskowej następujące dokumenty: wezwanie do kwalifikacji wojskowej; fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy; dokument stwierdzający poziom wykształcenia (świadectwo ukończenia szkoły) lub zaświadczenie o pobieraniu nauki; dowód osobisty lub inny dokument tożsamości; aktualne dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia.

Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej, która z ważnych przyczyn nie może się stawić przed Powiatową Komisją Lekarską Wałbrzych Miasto w wyznaczonym terminie zobowiązana jest bezwzględnie ustalić nowy termin zgłoszenia się z przedstawicielem Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu pod numerem telefonu: 74/ 6444702 lub 519 693 042.

(RED)

REKLAMA

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close