https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Usuń klamoty

W dniach 1 – 11 kwietnia Gmina Walim organizuje odbiór odpadów wielkogabarytowych. Każdy z mieszkańców, bez ponoszenia dodatkowych opłat, może w sposób legalny pozbyć się niepotrzebnych mebli i innych przedmiotów codziennego użytku. W każdej miejscowości, w wyznaczonych miejscach, ustawione zostaną kontenery, do których należy wrzucać “swoje klamoty”. Zbiórką nie są objęte takie odpady jak: odpady budowlane (np. okna, gruz, papa, eternit), zużyte rozpuszczalniki, smary i inne substancje niebezpieczne, zderzaki samochodowe i inne części motoryzacyjne, zużyte opony ciężarowe i ciągnikowe. Te odpady należy osobiście wywieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, mieszczącego się w Jugowicach na stacji PKP. Szczegółowy harmonogram z informacją o miejscach ustawienia kontenerów w poszczególnych sołectwach oraz terminach odbioru odpadów dostępny jest na stronie walim.pl.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty