https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Odwołają starostę?

Radni zrzeszeni w Klubie Radnych #dialog #współpraca #działanie w Radzie Powiatu Wałbrzyskiego złożyli wniosek o odwołanie starosty Krzysztofa Kwiatkowskiego.

– Sposób zarządzania Powiatem Wałbrzyskim budzi poważne obawy i niepokój, nie tylko ze strony Radnych – sygnatariuszy niniejszego wniosku, ale również włodarzy gmin wchodzących w skład Powiatu Wałbrzyskiego, czego przejawem był list połowy burmistrzów i wójtów gmin Powiatu Wałbrzyskiego skierowany w styczniu bieżącego roku do Zarządu Powiatu, wskazujący na brak uwzględniania postulatów włodarzy gmin w konstrukcji budżetu powiatu oraz stosowanie przez Starostę Wałbrzyskiego w przestrzeni publicznej języka pogardy i nienawiści. Niedopuszczalne, pogardliwe wpisy Starosty Wałbrzyskiego na portalu społecznościowym, świadczące o braku elemntarnego szacunku dla samorządowców mających odmienne zadanie do polityki prowadzonej przez Powiat, są najlepszym dowodem na to, że taka osoba nie powinna sprawować piastowanej funkcji. Największe w historii Powiatu Wałbrzyskiego wydatki na powiatową administrację (ponad 9,6 mln zł, w porównaniu z 6,5 mln zł przed czterema laty), przy jednoczenym braku jakiejkolwiek refleksji nad wnioskami budżetowymi Radnych, służącymi poprawie jakości życia mieszkańców gmin Powiatu, które były automatycznie odrzucane przez Zarząd Powiatu, to kolejny przejaw nieodpowiedzialności. Nieodpowiedzialności, która poprzez partykularyzm Starosty Wałbrzyskiego prowadzi do braku zaufania do wykonywanej przez niego pracy. Brak merytorycznych odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania Radnych to kolejny przykład „arogancji władzy”, którą przejawia Starosta Wałbrzyski Krzysztof Kwiatkowski. Okazywany w ten sposób brak szacunku dla Radnych, będących przedstawicielami swoich społeczności, jest powodem dla którego osoba o takim podejściu nie powinna pełnić tak odpowiedzialnej i wymagającej powszechnej akceptacji i szacunku funkcji, jaką jest Starosta Wałbrzyski. Powyższe przykłady są potwierdzeniem utraty zaufania publicznego do sprawowanej przez Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego funkcji Starosty Wałbrzyskiego – napisali we wniosku do uchwały radni: Ewa Dorosz, Łukasz Kazek, Kamil Orpel (okręg Głuszyca, Jedlina – Zdrój, Walim), Jolanta Wozniak i Leonard Górski (okręg Boguszów – Gorce), Ramona Bukowska, Bogdan Stochaj (okręg Szczawno – Zdrój, Stare Bogaczowice) i Jarosław Buzarewicz (okręg Czarny Bór, Mieroszów).

Wniosek ma być rozpatrzony podczas sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego, która rozpocznie się 28 marca o godz. 9.00.

– Jaki klub – taki wniosek, jacy członkowie klubu – takie działanie. Cały powiat śmieje się z tego. To jest krzyk rozpaczy w sytuacji, gdy nie ma się nic innego do zaproponowania, a chce się zaistnieć w mediach. Ja się tej weryfikacji ze śmiechem na ustach poddaję – mówi Krzysztof Kwiatkowski.

(RED)

REKLAMA

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close