https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Pieniądze na drogi

Gmina Stare Bogaczowice otrzymała od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji promesę w wysokości 389 000 złotych. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, przekazał Wójtowi Gminy Stare Bogaczowice Mirosławowi Lechowi promesę na dofinansowanie odbudowy trzech dróg na terenie gminy, które zostały uszkodzone w wyniku intensywnych opadów w czerwcu ubiegłego roku. – Dotacja wynosić będzie 389 tys. zł. Dzięki wsparciu finansowemu odbudowana zostanie droga gminna w Chwaliszowie oraz dwie drogi gminne w Starych Bogaczowicach. Z tych środków i przy 20 procentowym udziale środków gminy zostanie wyremontowana droga gminna w Chwaliszowie obok osiedla Młodych (260 m) i drogi w Starych Bogaczowicach – jedna obok RSP (240 m) a druga to ul. Wiązowa (90 m) – wylicza Mirosław Lech.

(IL)

REKLAMA

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close