https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Ekspert radzi: zabezpiecz swój dom i swoich bliskich

Rozmowa z Alicją Mazurkiewicz, specjalistą do spraw ubezpieczeń majątkowych w Investceo sp. z o.o.

Wiosna to okres, w którym podejmujemy wiele inwestycji w naszych domach i mieszkaniach. Wiele osób zapomina jednak o ubezpieczeniu tego, co stanowi dorobek ich życia. Jakie korzyści niesie z sobą ubezpieczenie domu czy mieszkania?

Alicja Mazurkiewicz: – Zawarcie umowy ubezpieczenia mieszkania lub domu niesie ze sobą wiele korzyści. Oprócz zabezpieczenia naszego dobytku od zdarzeń losowych, jak na przykład deszcz nawalny, grad, huragan, pożar możemy także zawrzeć ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, a nawet od dewastacji. Ostatnie wichury, które nawiedziły nasz region, spowodowały bardzo duży ruch w naszych biurach, a klienci pytali właśnie o sprawy zabezpieczenia swoich domów i mieszkań.

Wiele osób myśli, że takie ubezpieczenie jest drogie.

– Zawsze jest tak, że koszt takiej polisy jest znikomy w porównaniu do strat finansowych, jakie możemy ponieść gdy nie mamy takiego ubezpieczenia. Poza tym możemy ubezpieczyć nasze mieszkanie lub dom w dwóch opcjach: all risk – czyli od wszystkich ryzyk lub od ryzyk nazwanych.

Czym się różnią te warianty?

– Ubezpieczenie w wariancie od wszystkich ryzyk w praktyce oznacza, że ubezpieczyciel odpowiada za szkody spowodowane wszystkimi zdarzeniami losowymi (również takimi, których nie da się przewidzieć) z wyjątkiem tych, które zostały jednoznacznie wyłączone w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU). Ubezpieczenie w wariancie ryzyk nazwanych oznacza że ubezpieczeniem objęte są wyłącznie te szkody, które powstały wskutek zdarzeń zdefiniowanych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, np. wskutek ognia, eksplozji, powodzi, itp. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe wskutek zdarzeń, które nie zostały wymienione w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Co jeszcze zawiera taka umowa?

– Każde ubezpieczenie posiada w swoim zakresie usługi assistance: domowy, katastroficzny, medyczny. Pakiet all risk zawiera również assistance rodzinny. Usługi assistance to pomoc interwencyjna np. ślusarza, hydraulika lub zorganizowanie przeglądu instalacji. W assistance rodzinnym możemy skorzystać z usługi opieki dla najbliższych w razie naszego nieszczęśliwego wypadku.

Na jaki okres jest zawierana umowa ubezpieczenia domu lub mieszkania?

– Ubezpieczenie można zawrzeć na okres 1 roku lub 3 lat. W ubezpieczeniu 3 letnim dodatkową korzyścią jest posiadanie ubezpieczenia na leczenie psa lub kota jeżeli ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi. Mało tego – obligatoryjnie trzeba zawrzeć również ubezpieczenie – tak zwane OC w życiu prywatnym dla całej rodziny, które to ubezpieczenie zabezpiecza nas w wielu przypadkach, np. gdy zalejemy mieszkanie sąsiadowi, gdy nasz pies ugryzie kogoś, gdy szkody spowodują nasze dzieci itd.

Proszę podać przykładowy koszt takiej polisy.

– Przykładowe ubezpieczenie mieszkania na kwotę 95000 zł przy ubezpieczeniu na rok to kwota 116 zł, a mieszkanie ubezpieczone w pełnym zakresie na kwotę 290 000 zł to koszt na 3 lata 844 zł., co rocznie daje składkę w wysokości tylko około 280 zł. Polecamy wizytę w naszych biurach regionalnych, gdzie nasi specjaliści dobiorą odpowiednie ubezpieczenia do państwa potrzeb.

(RED)

***

Zabezpieczyłeś dom, mieszkanie  od ognia, wody, przepięć?

TAK?

To sprawdź o czym musisz pamiętać jako właściciel domu:

– kontrola instalacji elektrycznej i piorunochronnej – raz na 5 lat,

-kontrola instalacji gazowych (sprawdzenie stanu technicznego instalacji gazowych w tym jej szczelności ) – raz na 1 rok,

– kontrola przewodów kominowych (sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych–dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) – raz na 1 rok,

– czyszczenie przewodów kominowych (usuwanie zanieczyszczeń z przewodów wentylacyjnych – raz na 1 rok,

– usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w okresie ich użytkowania w przypadku palenisk opalanych paliwem stałym – raz na 3 miesiące,

– usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w okresie ich użytkowania w przypadku palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym – raz na 6 miesięcy.

Pamiętaj, że zawsze należy posiadać aktualne zaświadczenia o sprawności instalacji po wymaganych przeglądach.

REKLAMA

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close