https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Nagrody za palmy i baby

Zarząd Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju ogłasza coroczny „Konkurs na najpiękniejszą i najsmaczniejszą babę wielkanocną” oraz „Powiatowy konkurs na wykonanie palmy wielkanocnej”.

W konkursie na najpiękniejszą i najsmaczniejszą babę wielkanocną może wziąć udział każdy, kto upiecze babę według domowego przepisu. Baby należy przynosić do restauracji hotelu Maria Helena w Szczawnie-Zdroju 18 kwietnia 2019 roku w godzinach od 16.30 do 17.00. Wręczenie nagród odbędzie się po rozstrzygnięciu konkursu tego samego dnia podczas Spotkania Wielkanocnego (Maria Helena godzina 17.00).

Z kolei „Powiatowy konkurs na wykonanie palmy wielkanocnej” ma na celu podtrzymanie wielowiekowej tradycji związanej z Niedzielą Palmową i Wielkanocą, pogłębianie wiedzy na temat symboliki palm wielkanocnych, integrację społeczności lokalnej, miast i gmin Powiatu Wałbrzyskiego oraz gości przebywających w naszym regionie. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych: dzieci przedszkolne i ze szkół podstawowych, młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna oraz osoby dorosłe. Palmy mogą być zrobione przez uczestników z dowolnego materiału z zastrzeżeniem, że powstałe konstrukcje będą wykonane i transportowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa. Do konkursu nie będą dopuszczone palmy zakupione oraz niewykonane osobiście przez uczestników konkursu. Na ocenę palmy nie będzie miała decydującego wpływu wysokość konstrukcji. Palmy mają być stabilne w pozycji pionowej. Za najważniejsze kryterium uznane będą: pomysłowość, inwencja twórcza, dobór elementów zdobniczych (preferowane jest użycie materiału ekologicznego), kompozycja i kolorystyka.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w czwartek, 11 kwietnia 2019 r. o godz. 16.00 w hali spacerowej w Parku im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie – Zdroju. Do oceny palm organizatorzy powołają komisję konkursową. Palmy należy zgłaszać w dniu rozstrzygnięcia konkursu, we własnym zakresie, od godziny 14.00 do 15.00 do stanowiska komisji konkursowej w hali spacerowej. Każdej palmie zostanie przydzielony numer. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu. Ogłoszenie wyników nastąpi 11 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godz. 16.30, a rozdanie nagród nastąpi w dniu 13 kwietnia 2019 r. (sobota) o godzinie o godz. 15.00 w hali spacerowej podczas Jarmarku Wielkanocnego. Za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii zostaną przyznane nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy. Fundatorami nagród są – Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu oraz Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój.

(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close