https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Skorzystaj z bonifikaty

Od 1 stycznia 2019 r., na mocy ustawy z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności, następuje przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa, bez konieczności wydawania decyzji w tej sprawie.

Dotychczasowa opłata roczna za użytkowanie wieczyste zmienia się w tzw. opłatę „przekształceniową”. Wysokość opłaty przekształceniowej jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywała w dniu przekształcenia. W uproszczeniu – w roku 2019 nic się nie zmienia, opłatę za użytkowanie wieczyste za lokale i budynki mieszkalne należy wnieść w dotychczasowej wysokości w terminie do 31 marca br. Zostanie ona zaliczona jako opłata „przekształceniowa”. Rozwiązanie to zostało wprowadzone Uchwałą III/17/18 Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc, na mocy której osoby fizyczne otrzymują 95% bonifikatę. Bonifikata dotyczy tylko osób fizycznych będących właścicielami budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych, którzy jednorazowo uiszczą opłatę. Z 50% bonifikaty będą mogli skorzystać mieszkańcy, którzy dokonają opłaty do 30 listopada 2020 roku.

Na potwierdzenie zmiany prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Gmina Boguszów-Gorce wyda nieodpłatnie zaświadczenie, do dnia 31 grudnia 2019 r. Na wniosek właściciela nieruchomości zaświadczenie może zostać wydane wcześniej po uiszczeniu opłaty skarbowej w wysokości 50 złotych. Zaświadczenia będą wydawane na nazwiska właścicieli, którzy figurują w księgach wieczystych nieruchomości.

(KD)

REKLAMA

Kliknij tutaj

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close