https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Konstytucja dla rodziny

W ubiegłym tygodniu w Sejmie odbyła się konferencja prasowa partii Porozumienie Jarosława Gowina, która dotyczyła ustawowego zabezpieczenia praw rodziców i dzieci. Niemalże w całej Polsce mają miejsce briefingi prasowe, podczas których informujemy i apelujemy do posłów różnych opcji oraz do radnych i działaczy szczebli samorządowych o włączenie się w dyskusję, jak ustawowo zabezpieczyć konstytucyjne prawa rodziców oraz bezpieczeństwo dzieci.

Przypomnę tylko, że deklaracja LGBT+, z której – jak informują media – nie wycofał się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, zakłada m.in. wprowadzenie edukacji seksualnej, w każdej stołecznej szkole, uwzględniającej kwestie tożsamości psychoseksualnej i identyfikacji płciowej, zgodnej ze standardami i wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Przejrzałam słynne już matryce tejże organizacji i po wnikliwej analizie doszłam do wniosku, że proponowane tam standardy edukacji seksualnej bez wątpienia wytyczają wojnę podstawowym wartościom chrześcijańskim. Według mnie nie tylko w tym tkwi problem. Najgorsze jest to, że wybiegają znacznie poza rozwój dzieci i zbyt wcześnie angażują umysł dziecka w dziedzinie szeroko pojętej seksualizacji i edukacji seksualnej.

Wyróżniamy trzy typy edukacji seksualnej. Typ A według Standardów WHO typ I (Abstinence Education) tj. wychowanie do miłości i odpowiedzialności. Typ B według Standardów WHO typ II (Bilogical Education) tj. edukacja biologiczna, techniczna, często włączona w zajęcia lekcji biologii. Typ C według Standardów WHO typ III (Comprehensive Education) tj. edukacja proponująca szeroki wachlarz zagadnień obu typów edukacji, w rzeczywistości obecnie granice między edukacją B i C są zatarte i obie prezentują treści ekstremalnie ideologiczne. Do szkół trafiają jako jeden przedmiot permisywnej edukacji seksualnej.

Warto wspomnieć, że obwiązująca w Polsce edukacja typu A, to aktualne zajęcia wychowania do życia w rodzinie. W podstawie programowej znajdziemy tu lekcje poświęcone nie tylko aktowi seksualnemu, różnicom w budowie organów męskich i żeńskich, czy prokreacji i antykoncepcji, które przekazywane są w niewulgarny sposób, ale przede wszystkim szerokie wiadomości o relacjach międzyludzkich i o tym, jakie są etapy miłości i co oznacza odpowiedzialność za drugiego człowieka.

Jak wynika z badań, odsetek ciąż wśród nastolatek w Wielkiej Brytanii spadł o 42,6 %, kiedy rząd zaprzestał finansowania edukacji seksualnej. Taki obraz jasno wskazuje na to, że oparta na promocji rozwiązłości i udostępnianiu darmowej antykoncepcji edukacja prowadzi do skutków odwrotnych od zamierzonych. A jak mogą obronić swoje dzieci rodzice, którzy czują się osaczeni próbą nadmiernej deprawacji ich dzieci? Przede wszystkim należy podkreślić, że wspomniana deklaracja jest niezgodna z zapisanym w Konstytucji RP prawem rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami. W ramach podjętej przez Porozumienie inicjatywy, zapraszamy wszystkich obywateli do przeprowadzenia w swojej gminie Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej w trybie art. 41a Ustawy o Samorządzie Gminnym, w obronie praw rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnym światopoglądem. W tym celu gorąco namawiam Państwa do kontaktu ze mną poprzez redakcję tygodnika.

Beata Żołnieruk

***

Redakcja nie odpowiada za przedstawione dane, opinie i stwierdzenia, które stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów autora. Treści zawarte w felietonie nie odzwierciedlają poglądów i opinii redakcji.

REKLAMA

Kliknij tutaj

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close