https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Promesy w Mieroszowie

Wicewojewoda Dolnośląski Kamil Krzysztof Zieliński złożył na ręce Burmistrza Mieroszowa Andrzeja Lipińskiego promesę dotyczącą sfinansowania przebudowy dróg gminnych na kwotę 1 815 190 zł.

– Promesę otrzymało jeszcze kilka gmin, lecz to Gmina Mieroszów „rozbiła bank” – stwierdził wicewojewoda Kamil Krzysztof Zieliński.

Podczas wizyty w Mieroszowie, gość z urzędu wojewódzkiego odwiedził bibliotekę, studio nagrań, salę spotkań oraz część administracyjną Mieroszowskiego Centrum Kultury.

– Składamy ogromne podziękowania dla Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za przyznanie dotacji Gminie Mieroszów w tak dużej kwocie, Wicewojewodzie Dolnośląskiemu Kamilowi Krzysztofowi Zielińskiemu za przekazanie promesy oraz burmistrzowi Andrzejowi Lipińskiemu za poczynione w tym kierunku starania, zakończone wielkim sukcesem – podkreślają uczestnicy przekazania promes w Mieroszowie.

(RED)

Wicewojewoda Kamil Krzysztof Zieliński wręczył burmistrzowie Andrzejowi Lipińskiemu promesę na ponad 1,8 mln zł.

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close