https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Płać podatki w Szczawnie-Zdroju

PPodatnik powinien złożyć swoje roczne zeznanie PIT w urzędzie skarbowym właściwym miejscu zamieszkania. W przypadku zmiany adresu właściwą placówką będzie ta, która odpowiada miejscu pobytu podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego. Urzędem właściwym do rozliczenia PIT przez podatników będących osobami fizycznymi jest urząd przypisany miejscu zamieszkania podatnika na ostatni dzień grudnia roku podatkowego. Ta sama zasada odnosi się do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Jeśli małżonkowie pozostawali w formalnym związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, posiadają wspólny majątek i każde z nich rozlicza się według zasad ogólnych, mają prawo do wspólnego rozliczenia PIT. Zdarza się jednak, że ich adresy się różnią, ponieważ jeden z małżonków wyjeżdża na przykład do innego miasta w celach zarobkowych. Wtedy właśnie mają dowolność wyboru urzędu skarbowego, w którym złożą wspólny PIT: albo właściwy miejscu zamieszkania żony, albo męża. Jeśli para rozlicza się osobno, każde z nich składa swój formularz PIT do odpowiedniej swojemu adresowi placówki urzędu skarbowego.

(AG)

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close