https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Dla rodzin i seniorów

Mieszkańcy Gminy Stare Bogaczowice mogą składać wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny oraz Ogólnopolskiej Karty Seniora.

Od stycznia 2019 roku weszły w życie nowe przepisy, zgodnie z którymi o Kartę Dużej Rodziny może ubiegać się każdy rodzic, który kiedykolwiek miał na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne. Wniosek można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach przy ul. Głównej 132 (budynek urzędu gminy piętro I, pok. 235) lub drogą internetową poprzez platformę Emp@tia – jeśli posiada się profil zaufany. Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu m. in. oferty kulturalnej, rekreacyjnej i transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Informacje o przysługujących uprawnieniach można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl – Karta Dużej Rodziny.

Zachęcamy także wszystkie osoby, które ukończyły 60 lat do uzyskania Ogólnopolskiej Karty Seniora, która umożliwia jej posiadaczom korzystanie ze zniżek w partnerskich instytucjach kultury i w określonych punktach w całej Polsce. Karta seniora wydawana jest na wniosek osoby zainteresowanej i jest bezpłatna. Osoby zainteresowane uzyskaniem karty muszą wypełnić formularz wniosku oraz dołączyć kopertę zwrotną zaadresowaną na osobę ubiegającą się o wydanie karty i znaczek pocztowy. Wnioski dostępne są do pobrania na stronie www.glosseniora.pl, w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach oraz u koordynatora Uniwersytetu III Wieku w Starych Bogaczowicach. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty i listą partnerskich podmiotów, które oferują zniżki seniorom (wszystkie informacje pod adresem https://glosseniora.pl/ogolnopolska-karta-seniora-2) oraz u pracowników GOPS Stare Bogaczowice. Istnieje możliwość zbiorczego przesłania wniosków, które zostaną złożone w ośrodku pomocy do końca marca 2019 r. Pracownicy GOPS służą pomocą w wypełnianiu wniosków.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy socjalni w godzinach pracy jednostki tj. poniedziałek, środa, czwartek od godz. 7.30 do 15.30, wtorek od godz. 7.30 do 17.00, w piątek od godz. 7.30 do 14.00 lub telefonicznie (74) 8452 730.

(IL)

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close