https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

O drogach i bezpieczeństwie

IV Sesji Rady Gminy Walim omawiane były tematy bezpieczeństwa na terenie Gminy Walim oraz informacja dotycząca stany dróg przebiegających przez Gminę Walim.

Komendant Komisariatu Policji w Głuszycy Sebastian Sabadach przedstawił, w formie prezentacji, problemy jakie wystąpiły na terenie Gminy Walim w 2018 roku. Porównując je do roku 2017 – we wszystkich aspektach nastąpił zdecydowanie spadek przestępstw i wykroczeń. Z uwagi na turystyczny charakter Gminy Walim, sporym wyzwaniem jest zabezpieczenie okresu wakacyjnego dotyczącego przede wszystkim Zagórza Śląskiego – rejon Jeziora Bystrzyckiego, gdzie kierowane były służby zarówno Komisariatu Policji w Głuszycy, Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu oraz służb kontraktowych, gdzie głównym problemem były zagrożenia w ruchu drogowym. W 2018 roku w tym rejonie wykonano łącznie 49 służb, w tym osiemnaście służb kontraktowych, gdzie nałożono 19 mandatów karnych, zastosowano 109 pouczeń oraz sporządzono 2 wnioski do sądu o ukaranie. Komendant podziękował radnym Gminy Walim za dofinansowanie dyżurów policyjnych, dzięki czemu łatwiej było policjantom zadbać o bezpieczeństwo, szczególnie w okresie letnim nad Jeziorem Bystrzyckim.

Komendant Miejski Policji w Wałbrzychu Krzysztof Lewandowski, również obecny na sesji, podkreślił, że Gmina Walim jest jedyną gminą, która zaprasza przedstawicieli policji na obrady rady gminy. Wyraził nadzieję, że ta współpraca nadal będzie się tak dobrze układać. Wójt Gminy Walim Adam Hausman, podkreślił, że dzięki skuteczności pracy policji, mieszkańcy gminy mogą czuć się bezpieczniej. Ta współpraca zaowocowała wpisaniem do planu budżetowego kwoty 15 000 zł jako dofinansowanie do zakupu oznakowanego radiowozu.

W dalszej części informacje o planowanych remontach na drogach powiatowych przedstawił Starosta Powiatu Wałbrzyskiego Krzysztof Kwiatkowski. W planach na rok 2019 ujęto przede wszystkim remont mostu na ulicy Wodnej w Zagórzu Śląskim na skrzyżowaniu w kierunku Michałkowej i Świdnicy. Jak podkreślił starosta, most jest w tak złym stanie, że już został rozstrzygnięty przetarg, a roboty zaczną się jak tylko na to pozwoli pogoda.

Radni obradowali również nad przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Walim w 2019 roku oraz przyjęli wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Walim na lata 2019 –2023. Radni ustalili także warunki udzielania bonifikat w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Gminy Walim. Podjęta została również uchwała wyrażającą zgodę na zawarcie porozumienia z Nadleśnictwem Wałbrzych przy realizacji zadań związanych z przebudową i remontem dróg gminnych oraz wprowadzono zmiany do uchwały budżetowej na 2019 rok.

(AM)

Rada Gminy Walim zadecydowała o dofinansowaniu zakupu radiowozu dla policji.

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close