https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Elektrownia w Boguszowie

W Boguszowie – Gorcach powstanie nowoczesna elektrownia. Będzie to inwestycja w pełni ekologiczna, a prąd będą produkowały ogniwa fotowoltaiczne.

Podczas V Sesji Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc, która odbyła się 27 lutego 2019 r., rajcy jednogłośnie podjęli uchwałę dotyczącą wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 30 lat.

– Działki o numerach ewidencyjnych: 14, 23, 24 i 25 w obrębie 3 Boguszów, będące własnością gminy, zostaną wydzierżawione firmie pod inwestycję. Na tym terenie powstanie elektrownia fotowoltaiczna oraz stacja transformatorowo – rozdzielcza. Firma El – Wind, czyli inwestor, uzyskała pozytywną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Inwestycja – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – położona będzie w obszarze o przeznaczeniu dla aktywności gospodarczej i zajmować będzie teren 7,5 hektara, z czego powierzchnię prawie 6,5 zajmować będą panele fotowoltaiczne – wyjaśnia Sebastian Drapała, zastępca burmistrza Boguszowa-Gorc.

Fotowoltaika to technologia zamiany promieniowania słonecznego w energię elektryczną za pomocą zbudowanych z reguły z krzemu paneli fotowoltaicznych. Dzięki elektrowni słonecznej można produkować energię elektryczną.

– Wyrażenie jednogłośnie zgodny na wydzierżawienie firmie El – Wind na 30 lat działek, świadczy o jednym – boguszowscy radni są zgodni co do jednego – ważna jest współpraca i jedność w pozyskiwaniu nowych przedsiębiorców i inwestycji dla miasta – podkreśla Sebastian Drapała.

(RED)

Rada Miejska Boguszowa – Gorc jednogłośnie wyraziła zgodę na wydzierżawienie gminnych gruntów na potrzeby elektrowni słonecznej.

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close