https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Jak wyjechać do sanatorium?

– Na wyjazd do sanatorium ze skierowaniem z ZUS czeka się maksymalnie trzy miesiące. Z tej formy leczenia tylko w 2018 roku skorzystało ponad 90 tys. osób w kraju, a w województwie dolnośląskim ponad 6,5 tys. Według badań Zakładu, blisko połowa wszystkich ubezpieczonych, którzy biorą udział w programach rehabilitacyjnych ZUS po rehabilitacji wraca do pracy i aktywnego życia – mówi Iwona Kowalska-Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Z rehabilitacji leczniczej mogą skorzystać osoby ubezpieczone, które – między innymi – przebywają na zwolnieniu lekarskim i są zagrożone długotrwałą niezdolnością do pracy, której można uniknąć poprzez właśnie rehabilitację.

– Rehabilitacja lecznicza, na którą kieruje ZUS, odbywa się ambulatoryjnie lub stacjonarnie, a jej koszty wraz z dojazdem całkowicie pokrywa Zakład Ubezpieczeń Społecznych – mówi Iwona Kowalska-Matis. – Na wyjazd do sanatorium z naszym skierowaniem czeka się bardzo krótko, bo maksymalnie trzy miesiące, a czasami nawet krócej – zapewnia rzeczniczka.

W województwie dolnośląskim na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS w ubiegłym roku orzecznicy skierowali 6534 osób. W tym we Wrocławiu 2745, a w Legnicy 1168. W Wałbrzychu z rehabilitacji na koszt ZUS skorzystało 2621, w tym do sanatoriów wyjechało 1834 osób a ambulatoryjnie rehabilitowało się aż 787 chorych. Schorzenia, na jakie wydawane były skierowania w Wałbrzychu to: narząd głosu – 66, narząd ruchu – 1464, narząd ruchu ambulatoryjny – 787, onkologia gruczoł piersiowy – 30, psychosomatyka – 101, układ krążenia – 139, układ oddechowy – 34.

Jak wyjechać do sanatorium z ZUS?

Jeśli lekarz pierwszego kontaktu, bądź jakikolwiek inny lekarz wykrywa schorzenie, które przeszkadza w wykonywaniu zawodu lub może do tego w niedługim czasie do niego doprowadzić, może wysłać swojego pacjenta na rehabilitację leczniczą prowadzoną przez ZUS. Podczas wystawiania e-ZLA system sam podpowiada lekarzowi o możliwości skierowania pacjenta na leczenie w sanatorium ZUS. Wniosek wraz z dokumentacją medyczną potwierdzającą rozpoznanie schorzenia należy złożyć w ZUS. Jeżeli lekarz orzecznik ZUS wyda orzeczenie o potrzebie rehabilitacji taki pacjent może szykować się do wyjazdu do sanatorium. Do takiej osoby wysyłane jest zawiadomienie o skierowaniu do ośrodka rehabilitacyjnego. Orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej lekarz orzecznik ZUS może wydać, jak już wyżej wspomniano na wniosek lekarza prowadzącego leczenie, ale o konieczności przeprowadzenia rehabilitacji leczniczej pacjent może dowiedzieć się także w ZUS od lekarza orzecznika podczas kontroli zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy, przy ustalaniu uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego i podczas orzekania o niezdolności do pracy dla celów rentowych.

Co wyklucza nas z prewencji?

Może okazać się, że lekarz orzecznik stwierdzi, iż mimo zaleceń lekarza prowadzącego, pobyt w sanatorium nie jest wskazany.

– Zależy nam na tym, by do sanatoriów trafiały osoby, które po rehabilitacji będą miały duże szanse na odzyskanie zdolności do pracy, aby nadal mogły wykonywać swoją profesję. Sanatorium ma więc pomagać w odzyskaniu tej zdolności, a nie stanowić dobrą opcję urlopowo-wypoczynkową na koszt wszystkich ubezpieczonych – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis.

Ile trwa pobyt w sanatorium

Turnus rehabilitacyjny trwa 24 dni. Czas trwania rehabilitacji może być przedłużony lub skrócony przez ordynatora ośrodka rehabilitacyjnego po uprzednim uzyskaniu zgody ZUS w przypadku pozytywnego rokowania co do odzyskania zdolności do pracy w przedłużonym czasie trwania rehabilitacji. Po zakończonej rehabilitacji pacjent otrzymuje kartę informacyjną, w której zawarte są szczegóły odnośnie przebiegu rehabilitacji oraz opinię odnośnie stanu zdrowia w aspekcie powrotu do pracy.

Sanatorium dostosowane do nas

Jeśli w danym terminie ubezpieczony nie może wyjechać do sanatorium musi powiadomić o tym ZUS. Istnieje nieodpłatna możliwość zmiany terminu pobytu. Powody ubezpieczonego mogą być różne, np. czasem zdarza się, że ktoś choruje na kręgosłup, dostaje skierowanie na rehabilitację, ale w międzyczasie występują inne schorzenia, np. sercowe. Wtedy oczywiście istotniejsze jest leczenie serca np. po zawale w szpitalu. Jednak zmiana terminu i miejsca tylko w uzasadnionych przypadkach i za zgodą Głównego Lekarza Orzecznika. Warto zaznaczyć, że na pobyt w sanatorium nie musimy czekać zbyt długo. Średni czas oczekiwania na wyjazd do sanatorium to około 2-3 miesięcy, wszystko jednak zależy od schorzenia.

– Najdłużej czekają chorzy na ambulatoryjną rehabilitację kardiologiczną. We Wrocławiu najbliższe wolne miejsca są na maj – dodaje.

Prawie sto ośrodków

Obecnie ZUS prowadzi program rehabilitacji w prawie 100 ośrodkach rehabilitacyjnych, m.in. w Ciechocinku, Krynicy, Ustroniu, Nałęczowie, czy Kołobrzegu. W tym roku ZUS planuje podpisanie umów z kolejnymi placówkami, w drugim kwartale ruszy konkurs na wybór ośrodków, które będą realizowały między innymi wczesną rehabilitację powypadkową. W ramach rehabilitacji ZUS gwarantuje pięć lub nawet sześć zabiegów leczniczych dziennie.

(IKM)

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close