https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

O bezpieczeństwie osób starszych

W Komendzie Miejskiej Policji w Wałbrzychu odbyło się forum dyskusyjne poświęcone szeroko pojętemu bezpieczeństwu osób starszych. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele instytucji publicznych oraz wałbrzyscy dziennikarze. Policjanci spotykają się także z seniorami w gminach powiatu.

Celem forum było przekazanie i usystematyzowanie informacji dotyczących działań podejmowanych przez pracowników różnych instytucji i przekazanie ich za pośrednictwem mediów do jak najszerszego grona odbiorców. Spotkanie przygotowali i poprowadzili policjanci Zespołu Komunikacji Społecznej oraz Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu. Jako pierwszy głos zabrał Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu nadkomisarz Rafał Siczek, który podczas przemówienia powitał także zaproszonych gości.

W Forum Dyskusyjnym „Bezpieczeństwo osób starszych”, oprócz policji, udział wzięli przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowych Podzamcze, Skarbek oraz Górnik, a także pracownicy instytucji takich jak ZUS, KRUS, Wodociągi Wałbrzyskie, Tauron Dystrybucja, NFZ oraz wałbrzyscy dziennikarze.

– Celem głównym spotkania była dyskusja nad działaniami profilaktycznymi i edukacyjnym dla seniorów oraz sposobami dotarcia z nimi do jak najliczniejszej grupy odbiorców. Przedstawiciele zaproszonych instytucji szeroko opisali sytuacje, w których ich pracownicy pukają do mieszkań prywatnych. Przedstawili wzory dokumentów jakie powinny oni posiadać. Podkreślali również, że w żadnym wypadku przedstawiciele firm nie pobierają jakichkolwiek opłat czy prowizji. Udział w forum wałbrzyskich dziennikarzy miał zagwarantować, iż informacje przekazane podczas spotkania dotrą do szerokiego grona odbiorców – zarówno seniorów, jaki i ich rodzin. Wykorzystane zostaną on również w działaniach profilaktycznych prowadzonych przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu podczas spotkań edukacyjnych z seniorami – relacjonuje Zespół Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu.

Policjanci prowadzą także działania prewencyjne w gminach powiatu wałbrzyskiego. Członków Koła Emerytów i Rencistów Gminy Walim, w sali Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, odwiedził Marcina Surma, Kierownik Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji w Głuszycy. Podczas spotkania poruszone zostały kwestie bezpieczeństwa starszych osób w ramach akcji „Bezpieczny Senior”. W trakcie pogadanki funkcjonariusz policji wyjaśniał zasady działania oszustów na tzw. “wnuczka”, “gazownika” czy “policjanta” oraz metody naciągaczy. Przybliżył również zasady postępowania w przypadku zagrożenia oraz radził, jak skutecznie można poprawić swoje bezpieczeństwo.

Policjant podkreślił również, żeby czujnie obserwować osoby starsze mieszkające samotnie lub chore, które – wychodząc z domu – stają się zagubione i nie potrafią odnaleźć drogi powrotnej.

– Ze spotkania należy wyciągnąć wniosek, że dbanie o własne bezpieczeństwo, sprawdzanie zdobywanych informacji, ale także duża uwaga na innych, pozwolą bardziej bezpiecznie funkcjonować. To już kolejne spotkanie z cyklu szkoleń dla osób starszych, uczące, jak zachować się w trudnych czy kryzysowych sytuacjach. Nasi seniorzy nie tylko nabywają nową wiedzę i umiejętności, ale także skutecznie wymieniają się swoimi doświadczeniami. Należy tu podkreślić, że spotkania te odbywają się dzięki wspaniałej współpracy naszych emerytów z policjantami z Komisariatu Policji w Głuszycy. W spotkaniu uczestniczyło około 30 osób – podkreślają organizatorzy.

(RED)

Marcina Surma z Komisariatu Policji w Głuszycy spotkał się z seniorami z Gminy Walim.

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close