https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Urząd sfinansuje szkolenia

 Jeśli jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu?
 Chcesz zdobyć kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy
w zawodzie deficytowym na naszym rynku?
 Posiadasz deklarację zatrudnienia od pracodawcy, który oczekuje od Ciebie uzupełnienia kwalifikacji lub kompetencji zawodowych?

MOŻESZ UZYSKAĆ POMOC W SFINANSOWANIU KOSZTÓW SZKOLENIA, NA KTÓRYM ZALEŻY TOBIE LUB PRACODAWCY

Pracodawco!
Jeśli zgłosiła się do Ciebie osoba bezrobotna, której zatrudnienie winno zostać poprzedzone odpowiednim szkoleniem, dostosowanym
do twoich potrzeb i oczekiwań

OMÓW Z PRACOWNIKAMI URZĘDU MOŻLIWOŚCI I ZASADY WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ TAKIEJ OSOBY

Szczegółowe informacje możesz uzyskać:
 w Wydziale Szkoleń PUP w Wałbrzychu –
pok. 10 (parter),
 pod numerem telefonu – 74/84-07-380,
 odwiedzając stronę internetową urzędu –
www.walbrzych.praca.gov.pl
(zakładka Aktualne nabory)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty