https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Suchawa do zagospodarowania

Gmina Mieroszów pozyskała dofinansowanie na realizację projektu „Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na pograniczu polsko-czeskim” w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

W ramach projektu przewiduje się wykonanie i montaż wiaty drewnianej wraz z wyposażeniem, wykonanie stojaków na rowery oraz ławek drewnianych w pobliżu szczytów Suchawa oraz Waligóra, a także schroniska Andrzejówka. Ponadto zostaną wykonane materiały informacyjno-promocyjne w języku polskim i czeskim w tym: przewodnik turystyczny zawierający atrakcje turystyczne na pograniczu polsko-czeskim oraz adresy miejsc noclegowych znajdujących się w Gminie Mieroszów, mapa turystyczna oraz pocztówki promujące walory przyrodnicze i kulturowe pogranicza. Całkowita wartość projektu wynosi 17 183,34 euro, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 15 115,83 euro, a dofinansowanie z budżetu państwa  889,16 euro.

(RED)

Stojaki na rowery oraz ławki staną m.in. w pobliżu schroniska Andrzejówka.

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty