https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Bawią i uczą

Ośrodek Społeczno-Kulturalny Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze w Wałbrzychu, tradycyjnie przedstawił dzieciom atrakcyjny i pożyteczny program zajęć podczas ferii zimowych.

Podczas spotkania z funkcjonariuszami straży miejskiej, dzieci zapoznały się z zasadami bezpiecznego spędzania wolnego czasu i korzystania z portali społecznościowych. Na spotkaniu z przedstawicielami Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego uzyskali wiedzę z zakresu prawidłowego i zdrowego odżywiania. Zajęcia recyklingowe zorganizowała Fundacja Recal, a warsztaty przeprowadzone przez przedstawiciela Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych poświęcone były dokarmianiu zwierząt podczas zimy. Zajęcia urozmaicono prezentacją multimedialną i konkursem związanym z pozyskanymi wiadomościami. Po zajęciach, na pobliskich drzewach dzieci rozwieszały karmę dla ptaków. Uczestniczyły również w pieszej wycieczce do Książańskiego Parku Krajobrazowego, gdzie zapoznawały się z tropami zwierząt. Prawdziwa zima umożliwiła zjazdy na sankach oraz śnieżne rywalizacje. Natomiast na zajęciach plastycznych dzieci wykonywały prace na konkurs „Bezpieczne i zdrowe ferie zimowe”. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz na fantomie i nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Sporą frekwencją cieszyły się zabawy sprawnościowe, turnieje i zawody sportowe. Dla zainteresowanych udostępniono pracownie komputerową. Ferie zakończyła zabawa, podczas której dzieci brały udział w licznych konkursach prowadzonych rzez animatorkę.

(BAS)

Pokaz pierwszej pomocy na fantomie.

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close