https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Ograniczenie niskiej emisji w Boguszowie-Gorcach

W Gminie Boguszów-Gorce trwa realizacja zadania pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszów-Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego obejmującego wymianę oświetlenia drogowego, przebudowę przystanków autobusowych oraz budowę drogi rowerowej. Efekty są już widoczne w całym mieście: w dzielnicy Kuźnice wymieniono słupy i oprawy oświetleniowe oraz zainstalowano system zarządzania energią, w dzielnicy Gorce wymieniono kable, słupy, nowe oprawy oraz zainstalowano system zarządzania energią, przy ul. Olimpijskiej wybudowano drogę rowerową oraz przebudowano przystanki przy ul. Głównej, Kamieniogórskiej i Traugutta.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 – Wdrażanie strategii niskoemisyjnych Poddziałanie 3.4.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT AW.

Łączny koszt projektu wyniesie 4,6 mln złotych, z czego dofinansowanie z RPO WD 20140-2020 to prawie 3,4 mln złotych a jego zakończenie zaplanowano na koniec lutego tego roku.

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close