https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Umowa o partnerstwie

W Siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu została podpisana Umowa o współpracy między uczelnią, reprezentowaną przez rektora – profesora Piotra Jurka, a Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Jedlinie- Zdroju, który reprezentowała dyrektor Katarzyna Lepis.

– Celem umowy jest współpraca w dziedzinie dydaktyki. Między innymi dzięki niej możliwy będzie dostęp naszych uczniów do zasobów bibliotecznych uczelni, uczestnictwo kadry pedagogicznej szkoły w wykładach otwartych, konferencjach i sesjach naukowych, podejmowanie przez obie jednostki wspólnych przedsięwzięć kulturalnych i środowiskowych. Również szkoła – jako ośrodek dydaktyczno-wychowawczy – umożliwi odbywanie praktyk studenckich, badań naukowych, umożliwi także wykonywanie studentom i nauczycielom działań wolontariatu i realizację zajęć w ramach piłki nożnej dla dziewcząt – wyjaśnia Katarzyna Lepis.

(KL)

Profesora Piotr Jurek i dyrektor Katarzyna Lepis.

REKLAMA

Kliknij tutaj

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close