https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Energia Plus

EPodczas Konwencji krajowej partii Porozumienie Jarosława Gowina, mieliśmy okazję usłyszeć o założeniach programu Energia Plus. W wielkim skrócie: to masowa produkcja odnawialnych źródeł energii i możliwość produkowania energii elektrycznej na własne potrzeby. Chciałabym jednak przybliżyć Czytelnikom ten program. Zacznę od tego, kto na tym może skorzystać. Otóż docelowo, każda polska rodzina. W pierwszym rzędzie właściciele domów jednorodzinnych, których jest w Polsce około 5 mln – ze względu na uniwersalny charakter systemu zachęt i ulg, każdy z nich będzie mógł skorzystać z programu. Docelowo także mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych. Kolejnym beneficjentem będzie grupa blisko 2 mln polskich małych i średnich przedsiębiorstw, które nie tylko uzyskają niezależność energetyczną, ale także tanie źródło energii, co pozytywnie wpłynie na ich ofertę i konkurencyjność. Ponadto, niemal 3 tys. polskich jednostek samorządu terytorialnego, głównie gmin i powiatów, które dzięki dostępowi do taniej energii poczynią oszczędności budżetowe, ale także będą mogły oferować bardziej konkurencyjne usługi publiczne.

Warto podkreślić, że przy ogłoszeniu programu padły również konkretne zapowiedzi zmian w czterech kluczowych obszarach. Po pierwsze – jednolity, 8-procentowy VAT na wszelkie inwestycje związane z energetyką prosumencką. Dzięki temu inwestycje w ogniwa fotowoltaiczne będą się szybciej spłacały, przez co muszą być bardziej opłacalne. Po drugie – zasada jednego okienka, w którym będzie można załatwić wszelkie formalności związane z przyłączeniem i uzyskaniem zgody na inwestycje w fotowoltaikę prosumencką. Po trzecie – wprowadzony zostanie mechanizm finansowania zwrotnego, zabezpieczony przez państwowy bank. Dzięki temu, kredyty i leasingi będą dostępne dla większości polskich rodzin, które zamiast opłacać rachunki bieżące, będą mogły spłacać raty w tej samej wysokości, a po spłaceniu kredytu, będą miały energię na własne potrzeby de facto za darmo. I wreszcie po czwarte – zniesione zostaną bariery formalno-prawne dla rozwoju energetyki fotowoltaicznej dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego, dzięki czemu zasięg programu będzie jeszcze szerszy.

Program ma połączyć troskę o zdrowe środowisko z szybkim i dynamicznym rozwojem gospodarczym. Rząd stawia na modernizację gospodarki, obniżenie kosztów pracy, a także rozwój średnich i dużych miast. Energia Plus – według zapowiedzi – ma dotrzeć do każdej polskiej wsi, miasteczka i miasta. Każdy Polak ma mieć możliwość oddychania czystym powietrzem.

Program ma być prowadzony we współpracy z uczelniami. Uruchomiony będzie system grantów dla polskich naukowców, których przedmiotem badań będzie opracowanie jeszcze bardziej efektywnych paneli, innowacyjnych rozwiązań oraz tanich i bezinwazyjnych sposobów przerabiania instalacji grzewczych z paliw kopalnych na energię elektryczną. Będzie to miało niebagatelny wpływ również na walkę ze smogiem. Dzięki taniemu prądowi z własnej elektrowni, Polacy chętnie odejdą od palenia w piecach, na rzecz chociażby pomp ciepła, mat elektrycznych, czy pieców kumulacyjnych.

Polska w dłuższej perspektywie musi zmierzyć się z problemem czystej i taniej energii. Zobowiązują nas do tego nie tylko przepisy UE w zakresie udziału energii z odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym, ale i powinność wobec przyszłych pokoleń wynikająca wprost z zasady zrównoważonego rozwoju.

Beata Żołnieruk

***

Redakcja nie odpowiada za przedstawione dane, opinie i stwierdzenia, które stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów autora. Treści zawarte w felietonie nie odzwierciedlają poglądów i opinii redakcji.

REKLAMA

Kliknij tutaj

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close