https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Echa naszych publikacji: Zmiany, zmiany, zmiany…

ZPrzypomnijmy: od kilku tygodni do redakcji Tygodnika DB 2010 napływają od Czytelników informacje na temat zmian kadrowych w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach oraz w instytucjach mu podległych. Klub Radnych Razem dla Boguszowa – Gorc uważa, że zwolnienia dotykają osób związanych z Komitetem Wyborczym Sylwii Dąbrowskiej, która przegrała jesienne wybory na burmistrza miasta. – Zmiany są podyktowane tylko względami organizacyjnymi i merytorycznymi – odpowiedział na naszych łamach Sebastian Drapała, zastępca burmistrza Boguszowa-Gorc. Do naszej publikacji „Zmiany, zmiany, zmiany…”, opublikowanej numerze 3 Tygodnika DB 2010 z 24 stycznia 2019 r., odniosła się także wymieniana przez Klub Radnych Razem dla Boguszowa – Gorc Agnieszka Zdeb – pełniąca obowiązki dyrektora Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach.

– W związku z niesprawiedliwym i nierzetelnym sprowadzeniem faktu powołania mnie na osobę pełniącą obowiązki dyrektora Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach tylko do tego, że mój mąż jest radnym powiatowym, chciałam poinformować, iż w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach pracowałam od lutego 2008 roku, gdzie zostałam zatrudniona jeszcze przez Świętej Pamięci Burmistrza Mariana Nogasia około 3 lata wcześniej niż były Dyrektor COJ-u. Po likwidacji Wydziału zostałam przeniesiona do MZEAS-u a następnie do COJ-u. Zawsze bardzo sumiennie podchodziłam do swoich obowiązków i dotychczas nikt nie zarzucał mi braku wiedzy i kompetencji zarówno jeśli chodzi o znajomość zagadnień z zakresu oświaty, współpracy z organizacjami pozarządowymi jaki i z zakresu pozyskiwania środków unijnych (np. w roku 2016 całkowicie samodzielnie napisałam projekt, na który Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie ponad 700 tys. zł). Moja praca w COJ-u była chyba dość ważna i efektywna, gdyż w momencie kiedy przebywałam na urlopie macierzyńskim rozdzielono ją na trzy osoby. Wydaje mi się, że moja dotychczasowa wieloletnia współpraca zarówno z władzami gminy Boguszów-Gorce jak i pozostałymi osobami, w tym z członkami Klubu Radnych „Razem dla Boguszowa-Gorc” układała się bardzo dobrze. Niestety szkoda, że moje kilkunastoletnie doświadczenie i wiedza, którą posiadam zostały pominięte a moja „bytność” w COJ-u sprowadzona do wyboru mojego męża na radnego powiatu – napisała do redakcji Tygodnika DB 2010 Agnieszka Zdeb.

O komentarz poprosiliśmy także Klub Radnych Razem dla Boguszowa – Gorc.

– W informacji o zwolnieniach pracowników w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach i podległych mu jednostkach, przesłanej do Tygodnika DB 2010 napisaliśmy między innymi, że:

„takich sytuacji jest więcej, dotyczy to także dyrektora Centrum Obsługi Jednostek miasta zwolnionego dyscyplinarnie. Jego miejsce zajęła już dziś Pani Agnieszka Zdeb – żona jednego z radnych powiatowych kandydujących z komitetu starosty wałbrzyskiego pana Kwiatkowskiego!”

Przedstawiliśmy niepodważalne fakty, a naszą intencją nie było podważanie ani kwalifikacji, ani osiągnięć Pani Agnieszki Zdeb w pracy w jednostkach samorządowych Gminy Boguszów-Gorce. Jeśli poczuła się urażona, to wyrażamy ubolewanie z tego powodu.

Robert Radczak

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty