https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Echa naszych publikacji: Zmiany, zmiany, zmiany…

ZPrzypomnijmy: od kilku tygodni do redakcji Tygodnika DB 2010 napływają od Czytelników informacje na temat zmian kadrowych w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach oraz w instytucjach mu podległych. Klub Radnych Razem dla Boguszowa – Gorc uważa, że zwolnienia dotykają osób związanych z Komitetem Wyborczym Sylwii Dąbrowskiej, która przegrała jesienne wybory na burmistrza miasta. – Zmiany są podyktowane tylko względami organizacyjnymi i merytorycznymi – odpowiedział na naszych łamach Sebastian Drapała, zastępca burmistrza Boguszowa-Gorc. Do naszej publikacji „Zmiany, zmiany, zmiany…”, opublikowanej numerze 3 Tygodnika DB 2010 z 24 stycznia 2019 r., odniosła się także wymieniana przez Klub Radnych Razem dla Boguszowa – Gorc Agnieszka Zdeb – pełniąca obowiązki dyrektora Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach.

– W związku z niesprawiedliwym i nierzetelnym sprowadzeniem faktu powołania mnie na osobę pełniącą obowiązki dyrektora Centrum Obsługi Jednostek w Boguszowie-Gorcach tylko do tego, że mój mąż jest radnym powiatowym, chciałam poinformować, iż w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach pracowałam od lutego 2008 roku, gdzie zostałam zatrudniona jeszcze przez Świętej Pamięci Burmistrza Mariana Nogasia około 3 lata wcześniej niż były Dyrektor COJ-u. Po likwidacji Wydziału zostałam przeniesiona do MZEAS-u a następnie do COJ-u. Zawsze bardzo sumiennie podchodziłam do swoich obowiązków i dotychczas nikt nie zarzucał mi braku wiedzy i kompetencji zarówno jeśli chodzi o znajomość zagadnień z zakresu oświaty, współpracy z organizacjami pozarządowymi jaki i z zakresu pozyskiwania środków unijnych (np. w roku 2016 całkowicie samodzielnie napisałam projekt, na który Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie ponad 700 tys. zł). Moja praca w COJ-u była chyba dość ważna i efektywna, gdyż w momencie kiedy przebywałam na urlopie macierzyńskim rozdzielono ją na trzy osoby. Wydaje mi się, że moja dotychczasowa wieloletnia współpraca zarówno z władzami gminy Boguszów-Gorce jak i pozostałymi osobami, w tym z członkami Klubu Radnych „Razem dla Boguszowa-Gorc” układała się bardzo dobrze. Niestety szkoda, że moje kilkunastoletnie doświadczenie i wiedza, którą posiadam zostały pominięte a moja „bytność” w COJ-u sprowadzona do wyboru mojego męża na radnego powiatu – napisała do redakcji Tygodnika DB 2010 Agnieszka Zdeb.

O komentarz poprosiliśmy także Klub Radnych Razem dla Boguszowa – Gorc.

– W informacji o zwolnieniach pracowników w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach i podległych mu jednostkach, przesłanej do Tygodnika DB 2010 napisaliśmy między innymi, że:

„takich sytuacji jest więcej, dotyczy to także dyrektora Centrum Obsługi Jednostek miasta zwolnionego dyscyplinarnie. Jego miejsce zajęła już dziś Pani Agnieszka Zdeb – żona jednego z radnych powiatowych kandydujących z komitetu starosty wałbrzyskiego pana Kwiatkowskiego!”

Przedstawiliśmy niepodważalne fakty, a naszą intencją nie było podważanie ani kwalifikacji, ani osiągnięć Pani Agnieszki Zdeb w pracy w jednostkach samorządowych Gminy Boguszów-Gorce. Jeśli poczuła się urażona, to wyrażamy ubolewanie z tego powodu.

Robert Radczak

REKLAMA

Kliknij tutaj

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close