https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Wybory sołtysów i rad sołeckich

Jesienne wybory nie zakończyły procesu kształtowania się samorządowych organów VIII kadencji. Przed mieszkańcami Gminy Walim wybory sołtysów oraz wybór członków rad sołeckich.

Sołtysi to reprezentanci społeczności lokalnych i głos mieszkańców wsi. Są również ważnymi partnerami władz samorządu gminnego. Praca sołtysa to cenne doświadczenie, ale i duże wyzwanie, bowiem dobry sołtys to społecznik, który chętnie angażuje się w sprawy publiczne. To również osoba aktywna, otwarta, wychodząca z inicjatywami i interesująca się życiem współmieszkańców. W tym roku mieszkańcy będą wybierać sołtysów i rady sołeckie na kadencję 5-letnią. W związku z tym Wójt Gminy Walim podjął zarządzenie w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich. W zarządzeniu ustalono harmonogram zebrań w poszczególnych sołectwach oraz porządek obrad.

Harmonogram zebrań wiejskich w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej: Niedźwiedzica – 24 stycznia, godz. 17.00, świetlica wiejska;            Rzeczka – 31 stycznia, godz. 17.00, Austeria Krokus (Rzeczka 33); Jugowice – 12 lutego, godz. 17.00, świetlica wiejska; Zagórze Śląskie – 19 lutego, godz. 17.00, świetlica wiejska; Glinno – 27 lutego, godz. 17.00, świetlica środowiskowa; Olszyniec – 5 marca, godz. 17.00, świetlica wiejska; Michałkowa – 12 marca, godz. 17.00, Michałówka (ul. Młyńska 14); Walim – 19 marca, godz. 17.00, CKiT w Walimiu; Dziećmorowice – 27 marca, godz. 17.00, WDK w Dziećmorowicach.

Porządek zebrań sprawozdawczo wyborczych: otwarcie zebrania i wskazanie przewodniczącego zebrania; sprawozdanie z działalności sołtysa i rady soleckiej w kadencji 2014- 2018; przeprowadzenie wyboru sołtysa; przeprowadzenie wyboru rady soleckiej; sprawy gospodarcze sołectwa – informacja Wójta Gminy Walim o sytuacji gospodarczej w gminie z uwzględnieniem sołectwa; dyskusja.

(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close