https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Punkt interwencji kryzysowej

W Jedlinie-Zdroju od stycznia rozpocznie działalność punkt interwencji kryzysowej. Szeroko rozumiane pojęcie ,,kryzysu” występujące u osób lub rodzin, będzie wspierane w jego przezwyciężeniu przez specjalistów.

– Punkt będzie się mieścił w budynku Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju. Tu uzyskają Państwo bezpłatną i fachową pomoc, m.in. z zakresu: problemu alkoholowego w rodzinie; problemów z narkotykami, dopalaczami; z przemocą w rodzinie; problemów wychowawczych; problemów małżeńskich – wyjaśnia Leszek Orpel, burmistrz Jedliny-Zdroju.

W Punkcie Interwencji Kryzysowej w Jedlinie – Zdroju będzie świadczona następująca pomoc:

– psychologiczna i psychopedagogiczna tym osobom i rodzinom, które znajdują się w kryzysie psychicznym oraz doświadczających przemocy w rodzinie,

– w nagłych zdarzeniach i przeżyciach traumatycznych,

–  terapia indywidualna lub rodzinna oraz poradnictwo psychologiczne czy psychopedagogiczne,

– od drugiego półrocza roku 2019 – konsultacje i pomoc prawna –  uzależnione będą od możliwości delegowania konsultanta w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej,

– konsultacje w sprawach uzależnień ( alkohol, narkotyki, dopalacze),

– pomoc terapeutyczna oraz działania profilaktyczne przez propagowanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia  sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi.

W punkcie interwencji kryzysowej pracować będą terapeuci uzależnień i specjaliści z zakresu przeciwdziałania przemocy. Także będzie można liczyć na wsparcie psychopedagogiczne. Szczegółowe informacje o dniach i godzinach otwarcia punktu będzie można uzyskać w styczniu, pod numerami telefonów 74 8455 365 , 74 8805 333, a także 74 8455 249.

(RED)

Punkt interwencji kryzysowej będzie się mieścił w budynku Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju.

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close