https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Poprawiają powietrze

Trwają działania nad poprawą środowiska naturalnego w Gminie Mieroszów poprzez zmianę systemu ogrzewania.

W wyniku zrealizowanego przez Gminę Mieroszów w 2018 roku zadania „Poprawa środowiska naturalnego w Gminie Mieroszów poprzez zmianę systemu ogrzewania” wymienione zostały nieekologiczne źródła ciepła w 36 lokalizacjach na terenie całej Gminy Mieroszów. Projekt obejmował wymianę starych źródeł ciepła na nowe ekologiczne kotły gazowe, elektryczne oraz kotły na paliwa stałe lub biomasę co najmniej klasy 5. Wartość ogólna przedsięwzięcia wyniosła: 638 888,43 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w formie pożyczki w wysokości: 293.182,35 zł. Tymczasem do 31.01.2019 r. można składać wstępne deklaracje udziału w kolejnym tego typu projekcie, który Gmina Mieroszów planuje zrealizować z innymi gminami z Aglomeracji Wałbrzyskiej. Dokumenty można złożyć za pośrednictwem internetu korzystając z adresu http://gminamieroszow.badanie.net/ lub w wersji papierowej na formularzu zgłoszenia. Formularz drukowany zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie, Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów w Referacie Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, pokój nr 14 (III piętro).

(RED)

REKLAMA

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close