https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Otwarcie ścieżki historyczno-edukacyjnej

W Domu Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju spotkanie przedstawicieli czeskiego uzdrowiska Jańskie Łaźnie i uzdrowiska Szczawno-Zdrój oraz zaproszonych gości.

Spotkanie miało przybliżyć historię obu miast i uzdrowisk, jako że wspólne przedsięwzięcia po obu stornach granicy zmierzają do zacieśnienia kontaktów między kurortami. W ramach projektu, do którego przystąpiły oba miasta, w Jańskich Łaźniach powstała wspaniała wystawa w miejscowym Domu Zdrojowym nr 55, który został zrewitalizowany, a w jego wnętrzu utworzono polsko-czeskie centrum uzdrowiskowe. Wystawa pokazuje walory Szczawna-Zdroju i Jańskich Łaźni, ponadto mieści się tam Ekspozycja Wspólnego Dziedzictwa w postaci prezentacji regionalnych artefaktów. Natomiast w Szczawnie powstała ścieżka historyczno-edukacyjna, mająca 14 punktów na terenie całego miasta. Ścieżka składa się z tablic z informacjami na temat obiektów historycznych z jednej strony, a z drugiej strony tablicy są informacje na temat obiektów oraz historii miasta i uzdrowiska Jańskie Łaźnie. Tablice zostały wyposażone w urządzenia typu beacon umożliwiające ściągnięcie aplikacji na smartfony. Na tablicach zawarty jest krótki opis historii powstania i funkcjonowania obiektu wzbogacony zdjęciami archiwalnymi, natomiast po ściągnięciu aplikacji uzyska się dostęp do szerszej informacji na temat obiektu. Przy każdym punkcie zainstalowane będą jednolite stylowe ławki oraz stojaki na rowery.

W sobotę nastąpiło uroczyste, symboliczne odsłonięcie jednej z tablic ulokowanej przed Domem Zdrojowym, natomiast wcześniej, we wnętrzu tego zabytkowego budynku przedstawiona została w formie prezentacji multimedialnej idea projektu oraz przybliżone zostały informacje na temat umieszczonych na tablicach obiektów. Na początku spotkania burmistrz Szczawna-Zdroju Marek Fedoruk przywitał gości, wśród których był dyrektor uzdrowiska Jańskie Łaźnie Martin Voženílek. Następnie burmistrz głos oddał Iwonie Czech, autorce opisu wszystkich 14 szczawieńskich obiektów, która przy współudziale tłumacza na język czeski przedstawiła zgromadzonym zarys dziejów Szczawna a także historię zabytkowych budowli i parków. Po prezentacji wszyscy udali się na spacer do Parku Zdrojowego, gdzie tego dnia rozpoczął się jarmark bożonarodzeniowy.

(AG)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty