https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Aresztowali burmistrza?

Według nieoficjalnych i niepotwierdzonych informacji, w 19 grudnia po południu miało dojść do zatrzymania burmistrza Boguszowa-Gorc. Samorządowiec miał być zatrzymany przez funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu w Urzędzie Miejskim w Boguszowie – Gorcach na gorącym uczynku przyjęcia korzyści majątkowej od jednego z przedsiębiorców.

– Policjanci przeprowadzili prowokację. Prawdopodobnie doszło do niej po tym, jak jeden z przedsiębiorców działających na terenie Boguszowa-Gorc złożył zawiadomienie o próbie wymuszenia korzyści majątkowej przez Jacka C. –powiedział Tygodnikowi DB 2010 jeden z pracowników Urzędu Miejskiego w Boguszowie Gorcach.

– Nic mi na ten temat nie wiadomo – powiedział Tygodnikowi DB 2010 Grzegorz Łuczko, pełniący obowiązki sekretarza miasta.

Tymczasem z nieoficjalnych informacji wynika, funkcjonariusze mieli zabezpieczyć gotówkę nie tylko w boguszowski m ratuszu, ale także w domu burmistrza. Policjanci mieli także zabezpieczyć nagrania z monitoringu miejskiego. Po wykonaniu czynności podejrzany miał zostać przewieziony do wrocławskiej komendy, skąd w czwartek ma być dowieziony do Prokuratury Okręgowej w Świdnicy, gdzie prawdopodobnie zostaną mu postawione zarzuty z art.228. Kodeksu Karnego:

§ 1. Kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej,przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 3. Kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej,przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę za zachowanie stanowiące naruszenie przepisów prawa, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 4. Karze określonej w § 3 podlega także ten, kto,w związku z pełnieniem funkcji publicznej, uzależnia wykonanie czynności służbowej od otrzymania korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy lub takiej korzyści żąda.

§ 5. Kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej,przyjmuje korzyść majątkową znacznej wartości albo jej obietnicę, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§ 6. Karom określonym w § 1-5 podlega odpowiednio także ten, kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej w państwie obcym lub w organizacji międzynarodowej, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę lub takiej korzyści żąda, albo uzależnia wykonanie czynności służbowej od jej otrzymania.

Jacek C. został wybrany na urząd burmistrza Boguszowa– Gorc w II turze tegorocznych wyborów samorządowych. Wcześniej pełnił funkcję starosty wałbrzyskiego.

Robert Radczak

REKLAMA

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close