https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Rewitalizacja na finiszu

Projekt „Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w uzdrowiskowej części miasta Jedlina-Zdrój”, którego wartość wyniosła blisko 3 miliony złotych, jest już na ukończeniu. Większość zadań została już zrealizowana.

Projekt został podzielony na dwie części. Część pierwsza – „Przebudowa i modernizacja przestrzeni i zieleni miejskiej” już się zakończyła. Trwają jeszcze ostatnie prace związane z drugą częścią projektu:„Przebudowa i modernizacja budynków”. Warto zaznaczyć, że Gmina Jedlina-Zdrój na realizację tego projektu otrzymała dofinansowanie w ramach umowy podpisanej z Instytucją Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej.

– Głównym celem tego projektu była rewitalizacja centrum Jedliny-Zdroju. Udało się to osiągnąć przez poprawę estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, poprawę dostępności do obiektów publicznych dla osób niepełnosprawnych oraz przez zagospodarowanie zdegradowanych budynków i nadanie im nowych funkcji, a także wzrost poziomu usług ogólnomiejskich. W ramach tego projektu uporządkowana została przestrzeń miejska, powstały nowe miejsca parkingowe, nowe ścieżki terenowe, pojawiły się nowe nasadzenia, aleja Niepodległości została zmodernizowana, a wejście do budynku Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju zostało przebudowane i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Z kolei pawilon handlowo-usługowy przy ulicy Sienkiewicza 1 przeszedł gruntowy remont i będzie się w nim mieścił punkt informacji turystycznej – wylicza Leszek Orpel, burmistrz Jedliny-Zdroju.

W tej chwili dobiegają końca prace związane z remontem budynku byłej rozlewni wód mineralnych i piwa – po zakończeniu prac będzie to budynek socjalno-gospodarczy i gospodarczo-magazynowy.

– Warto również wspomnieć o zagospodarowaniu terenu u zbiegu ulic Sienkiewicza i Lipowej, zagospodarowaniu terenu wraz z budową miejsc postojowych przy ul. Lipowej, zagospodarowaniu terenu wraz z budową parkingu przy Domu Zdrojowym, budowie chodnika łączącego parking przy ul.Lipowej z parkingiem przy Domu Zdrojowym, budowie parkingu i schodów przy pl.Zdrojowym 6, zagospodarowaniu poboczy wzdłuż ulicy Sienkiewicza oraz utwardzeniu ścieżki i budowie schodów od Słonecznej Promenady do Parku Linowego. Dzięki tym działaniom poprawiła się estetyka i funkcjonalność naszego miasta – dodaje Leszek Orpel.

(KS)

Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w uzdrowiskowej części miasta Jedlina-Zdrój dobiega końca.

REKLAMA

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close