https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Dofinansowali kształcenie pracowników i pracodawców

W bieżącym roku kalendarzowym Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) wspierał działania lokalnych pracodawców związane z dofinansowaniem kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

Nabór oraz ocena wniosków przeprowadzona została w formie konkursów. Zainteresowanie ze strony pracodawców niniejszymi środkami było duże. Urząd starał się udzielić wsparcie jak największej grupie pracodawców zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji zawodowych swoich pracowników.

W ramach ogłoszonych konkursów ocenie poddanych zostało łącznie 87 wniosków
o przyznanie środków KFS, w wyniku której 36 pracodawców otrzymało wnioskowaną pomoc.

Pomoc finansowa w łącznej wysokości 332.913,00 zł wypłacona została pracodawcom na sfinansowanie zaplanowanych przez nich działań na rzecz kształcenia ustawicznego 198 osób (zarówno pracowników, jak i samych pracodawców).

Największym zainteresowaniem wśród klientów cieszyły się kursy i studia podyplomowe, głównie z zakresu rachunkowości oraz księgowości i podatków. Oprócz ww. działań  pracodawcy wybierali również różnego rodzaju kursy z zakresu: doskonalenia technik sprzedaży, zarządzania produkcją, fizjoterapii, nauki języków obcych,spawalnictwa, fryzjerstwa oraz kursy dla kandydatów na kierowców.

(AM)

REKLAMA

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close