https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Po śladach lecznictwa uzdrowiskowego

P

Rozpoczął się montaż infrastruktury zagospodarowania turystycznego w ramach polsko-czeskiego projektu „Po śladach lecznictwa uzdrowiskowego”. Zadanie jest współfinansowane z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis w ramach Programu Interreg V-ARepublika Czeska-Polska 2014-2020.

W Szczawnie-Zdroju powstaje ścieżka dydaktyczna,mająca na celu pogłębienie wiedzy o kulturze miejscowości, zapoznanie się z historią, legendami, obyczajami, poznanie najbliższego otoczenia, poznawanie elementów dziedzictwa kulturowego, a także zachęcenie do kontaktu ze środowiskiem przyrodniczym, dostrzeżenie potrzeb ochrony środowiska oraz krajobrazu kulturowego i promowanie aktywnego wypoczynku.

W ramach zadania wykonywanych zostanie 14 kompletów funkcjonalno-informacyjnych, składających się z: przestrzennych tablic informacyjnych wyposażonych w bikon, przestrzennych transparentnych tabliczek ilustrujących zdjęciami archiwalnymi wybrane obiekty, układy urbanistyczne lub fragment krajobrazu; elementy małej architektury – ławki, kosze na śmieci,stojaki na rowery. Tablice informacyjne są w językach polskim i czeskim. Lokalizacje:Plac G. Hauptmanna, Pijalnia Wód Mineralnych, Dom Zdrojowy, Dworzysko (Dwór Idy), Park Szwedzki, Teatr Zdrojowy, Muszla koncertowa, Wieża Anny, Park Zdrojowy, Leśna Scena, Hala Spacerowa, Słoneczna Polana, Wzgórze Gedymina, Zakład Przyrodoleczniczy.

Wartość zadania 117 tys. zł w tym 90 tys. zł to pozyskane przez Uzdrowiskową Gminę Szczawno-Zdrój środki zewnętrzne. Zakończenie realizacji zadania zostało zaplanowana na 15 grudnia br.

(AG)


Na szlakach wiodących na Trójgarb powstają nowe wiaty turystyczne.

REKLAMA

Kliknij tutaj