https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Boguszów-Gorce – wszystko co kocham


Szanowni Sąsiedzi, Mieszkańcy Boguszowa-Gorc,
 
Nasza codzienność to mnóstwo ważnych spraw. Zdrowie najbliższych, rozwój dzieci, godne zarobki i warunki życia. Radość. Poczucie bezpieczeństwa. Piękno przyrody, wśród której odpoczywamy. Każdy z nas może dodać kolejne przykłady.
Aby nasze życie było dobre, możemy wspólnie zadbać o kilka kwestii:
O szacunek i wdzięczność dla poprzedników – naszych seniorów i tych, którzy byli przed nami. Aby budować stabilne jutro, trzeba utrzymać ciągłość z tymi, co za nami;
O otwartość na to, co autentyczne w ludziach – ich pasje, zainteresowania, bezinteresowne działania na rzecz innych, na rzecz nas wszystkich;
O zaufanie do siebie nawzajem i do podejmowanych działań – wspólnymi siłami jesteśmy w stanie przemienić Boguszów-Gorce w miasto – czyste, komfortowe, piękne i bezpieczne.
Z takiej właśnie perspektywy chcemy się dziś Państwu przedstawić. Jesteśmy Komitetem Wyborczym złożonym z osób wywodzących się z Waszego najbliższego otoczenia; grupą mieszkańców w różnym wieku i z różnym doświadczeniem. Jesteśmy zaangażowani w sprawy społeczne Boguszowa-Gorc i działamy w różnych środowiskach: kultury, sportu, edukacji, seniorów, biznesu, dzieci i młodzieży.
Nasz Komitet to inicjatywa całkowicie lokalna, nie jest to kolejny partyjny twór. Dla nas w samorządzie nie ma miejsca na „instrukcje z góry” i ideologię. Przedstawiamy Państwu kandydatów do Rady Miasta oraz kandydatkę na stanowisko Burmistrza Miasta – kobietę energiczną, pracowitą i odpowiedzialną, a jednocześnie ciepłą i wrażliwą na ludzkie sprawy.
Samorząd to my, Mieszkańcy, dlatego wspólnie możemy zbudować dla siebie i naszych dzieci wygodne do życia, nowoczesne miasto na miarę naszych oczekiwań i potrzeb. Chcemy poszerzyć i wzbogacić sferę usług publicznych związanych ze zdrowiem, edukacją, kulturą i sportem. Chcemy także nadal skutecznie pozyskiwać zewnętrzne fundusze, które pozwolą nam na realizację oczekiwanych przez Mieszkańców projektów rozwojowych. Wszystkie plany i założenia przedstawimy wkrótce w naszym Programie dla Miasta.
Boguszów-Gorce, to wszystko co kochamy.
Najważniejsze dla naszej społeczności lokalnej wybory odbędą się w dniu 21 października 2018 r. Powierzycie wtedy kierowanie Miastem nowym radnym i burmistrzowi.
Chcemy reprezentować sprawy Wasze i Waszych Rodzin
– z szacunkiem, zaufaniem i w pełnej otwartości.
Macie głos – macie wybór.
Z poważaniem
CZŁONKOWIE KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW
SYLWII DĄBROWSKIEJ
 
Materiał pochodzi i jest finansowany z KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW SYLWII DĄBROWSKIEJ
 

 

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty