https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Misja radna (1)

Dobiega końca czteroletni okres mojej pracy jako radnej Rady Miejskiej Mieroszowa z okręgu Unisław Śląski – Rybnica Leśna. Wierzę, że dobrze wykorzystałam zaufanie, którym mnie Państwo obdarzyli oddając na mnie głos. Podczas trwania tej kadencji złożyłam 37 interpelacji i dodatkowo inne pisma w związku z Państwa wnioskami i inicjatywami, które na bieżąco starałam się rozwiązywać na sesjach rady (i zamieszczać na swojej stronie Facebook: Skibska Dorota, w zakładce – zdjęcia – praca radnej). Wiele rzeczy udało się zrobić, ale jeszcze wiele jest do zrobienia. Postaram się zaprezentować Państwu poruszane przeze mnie problemy podczas sesji Rady Miejskiej Mieroszowa, podzielić się sukcesami i tym czego nie udało się zrealizować, a wierzę, że przy nowej perspektywie jest to realnie do zrobienia.
W pierwszym roku mojej kadencji wraz z mieszkańcami rozpoczęłam walkę o dokończenie budowy chodnika o długości 1,5 km wzdłuż drogi krajowej nr 35 w Unisławiu Śląskim. Działania te kontynuowałam w latach kolejnych. Ostatecznym i desperackim krokiem zwrócenia uwagi na nasz drogowy problem było 22.10.2015 r. zablokowanie wraz z mieszkańcami drogi krajowej. Te działanie wraz z interwencją posła na Sejm Michała Dworczyka wpłynęły na wszczęcie procedury wyłonienia wykonawcy projektu, który aktualnie jest ukończony i czekamy na postępowanie w zakresie wykonawstwa chodnika. W tym miejscu serdeczne podziękowania składam mieszkańcom i użytkownikom drogi nr 35 za wsparcie moich działań oraz Panu Ministrowi Michałowi Dworczykowi za pilotowanie sprawy w Sejmie oraz na szczeblu rządowym.
W 2014 r. zwróciłam się do władz Gminy Mieroszów o wyrównanie zaległych składek na fundusze remontowy wspólnot mieszkaniowych i składki zostały wyrównane. Patrząc na dzisiejszy stan substancji lokalowych i po konsultacjach z mieszkańcami zauważyć muszę, że późniejsze kroki włodarzy, doprowadzające do uchwalania przez wspólnoty zerowych wpłat na fundusz remontowy, spowodowały niemal całkowity zastój w remontach nieruchomości z udziałem Gminy Mieroszów… Na szczęście dzisiaj stajemy przed szansą skorzystania ze środków rządowego programu „Ciepły dom”. Jest to program przedstawiony przez Premiera Mateusza Morawieckiego, związany z termomodernizacją budynków, na który środki przeznaczy rząd.
W roku 2014 postawiłam sobie ambitny cel zainteresowania burmistrza Mieroszowa programem „Polska cyfrowa”. Niestety, na tamten moment nie udało się programu wdrożyć, niemniej jednak najbliższa przyszłość stwarza nam kolejną szansę, gdyż rząd ma wdrożyć program „Autostrady internetowe” – to projekt 100 megabitów na 100 lecie niepodległości.
Kolejne lata pracy jako radna oraz plany i możliwości kreatywnych działań samorządowych, poprawiających jakość życia mieszkańców Gminy Mieroszów, przybliżę w następnych numerach Tygodnika DB 2010.
Dorota Skibska
Radna Rady Miejskiej Mieroszowa

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close