https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Są pieniądze na aktywizację bezrobotnych

Planujesz podjąć zatrudnienie na stanowiskach poszukiwanych przez pracodawców na lokalnym rynku pracy, a brakuje Ci do tego odpowiednich kwalifikacji zawodowych? Oczekujesz pomocy w zdobyciu doświadczenia zawodowego lub uzyskaniu środków na samozatrudnienie? Nawiąż kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu, aby sprawdzić czy możesz uzyskać wsparcie w tym zakresie. Przypominamy, że tut. Urząd dysponuje jeszcze środkami finansowymi, dzięki którym możesz:

 • skorzystać ze szkoleń, które umożliwią ci zdobycie m.in. uprawnień:

 • elektryka,

 • operatora przecinarek do nawierzchni dróg,

 • operatora narzędzi udarowych ręcznych, zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych,

 • diagnosty samochodowy,

 • kierowcy przewożącego materiały niebezpieczne ADR,

 • operatora hydraulicznych dźwigów samochodowych HDS,

 • operatora wózka jezdniowego,

 • operatora sprzętu do robót ziemnych (operatora koparkoładowarki, koparki, ładowarki itp.)

 • operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC,

 • opiekuna osoby starszej,

 • montażysty rusztowań budowlano – montażowych metalowych,

 • robotnika leśnego – operatora pilarek spalinowych,

 • spawacza.

 • otrzymać skierowanie na staż, którego zakres odnosi się do Twoich zainteresowań zawodowych;

 • uzyskać pomoc w formie wypłaty jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Nie masz pewności czy wsparcie skierowane jest do Ciebie, liczysz na pomoc ze strony urzędu pracy, skontaktuj się z nami!

Szczegółowych informacji udzielają w sprawie:

szkoleń – specjaliści ds. rozwoju zawodowego (parter – pokój 10)

staży – doradcy klienta

jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – specjaliści ds. programów rynku pracy (I piętro – pokój 104).

Jednocześnie informujemy, że wsparcie urzędu może uzyskać osoba posiadająca status osoby bezrobotnej, której przypisany został odpowiedni profil pomocy. W szczególności pomoc kierowana jest do kobiet i mężczyzn znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy ze względu na:

 • okres pozostawania bez zatrudnienia (osób długotrwale bezrobotnych) tj. będących bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy,

 • niskie kwalifikacje – tj. zgodnie z Międzynarodową Standardową Kwalifikacją Kształcenia, legitymujących się wykształceniem maksymalnie na poziomie ISCED 3 czyli wykształceniem ponadgimnazjalnym (do ww. grupy nie kwalifikują się osoby o wykształceniu policealnym, pomaturalnym i wyższym),

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

(KT)

REKLAMA

Kliknij tutaj

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close