https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Są pieniądze na aktywizację bezrobotnych

Planujesz podjąć zatrudnienie na stanowiskach poszukiwanych przez pracodawców na lokalnym rynku pracy, a brakuje Ci do tego odpowiednich kwalifikacji zawodowych? Oczekujesz pomocy w zdobyciu doświadczenia zawodowego lub uzyskaniu środków na samozatrudnienie? Nawiąż kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu, aby sprawdzić czy możesz uzyskać wsparcie w tym zakresie. Przypominamy, że tut. Urząd dysponuje jeszcze środkami finansowymi, dzięki którym możesz:

 • skorzystać ze szkoleń, które umożliwią ci zdobycie m.in. uprawnień:

 • elektryka,

 • operatora przecinarek do nawierzchni dróg,

 • operatora narzędzi udarowych ręcznych, zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych,

 • diagnosty samochodowy,

 • kierowcy przewożącego materiały niebezpieczne ADR,

 • operatora hydraulicznych dźwigów samochodowych HDS,

 • operatora wózka jezdniowego,

 • operatora sprzętu do robót ziemnych (operatora koparkoładowarki, koparki, ładowarki itp.)

 • operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC,

 • opiekuna osoby starszej,

 • montażysty rusztowań budowlano – montażowych metalowych,

 • robotnika leśnego – operatora pilarek spalinowych,

 • spawacza.

 • otrzymać skierowanie na staż, którego zakres odnosi się do Twoich zainteresowań zawodowych;

 • uzyskać pomoc w formie wypłaty jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Nie masz pewności czy wsparcie skierowane jest do Ciebie, liczysz na pomoc ze strony urzędu pracy, skontaktuj się z nami!

Szczegółowych informacji udzielają w sprawie:

szkoleń – specjaliści ds. rozwoju zawodowego (parter – pokój 10)

staży – doradcy klienta

jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – specjaliści ds. programów rynku pracy (I piętro – pokój 104).

Jednocześnie informujemy, że wsparcie urzędu może uzyskać osoba posiadająca status osoby bezrobotnej, której przypisany został odpowiedni profil pomocy. W szczególności pomoc kierowana jest do kobiet i mężczyzn znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy ze względu na:

 • okres pozostawania bez zatrudnienia (osób długotrwale bezrobotnych) tj. będących bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy,

 • niskie kwalifikacje – tj. zgodnie z Międzynarodową Standardową Kwalifikacją Kształcenia, legitymujących się wykształceniem maksymalnie na poziomie ISCED 3 czyli wykształceniem ponadgimnazjalnym (do ww. grupy nie kwalifikują się osoby o wykształceniu policealnym, pomaturalnym i wyższym),

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

(KT)

REKLAMA

Kliknij tutaj