https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Hipoterapia – forma rehabilitacji psychoruchowej

W Powiatowej Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej, dla której organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, działa Wiodący Ośrodek Koordynacyjno Rehabilitacyjno Opiekuńczy. WOKRO oferuje szeroki zakres zajęć terapeutycznych. Dodatkowo – w ramach świadczenia usług WOKRO – można po wcześniejszym umówieniu się uzyskać konsultacje lekarzy specjalistów oraz usługi w zakresie wsparcia psychologicznego, dokonać diagnozy u ortoptysty.
 
Działania skierowane są do dzieci z powiatu wałbrzyskiego z deficytami rozwojowymi lub zagrożonych niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do lat 3.
Na zajęcia terapeutyczne można się zgłosić otrzymując:
– skierowanie lub opinię/ zaświadczenie od lekarza specjalisty
– opinię dziecka w wczesnym wspomaganiu rozwoju wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogicznej
-deklarację przystąpienia do projektu ( do pobrania na naszej stronie internetowej w zakładce” za życiem” http://pppp.walbrzych.pl/wp-content/uploads/2018/01/deklaracja-przystapienia-do-projektu.pdf
Opinia lub skierowanie powinny zawierać diagnozę lub opis potrzeb dziecka oraz przyczyny skierowania dziecka na zajęcia, a także wskazywać obszar koniecznej pomocy dziecku i jego rodzinie.
W przypadku chęci skontaktowania się z nami prosimy o kontakt telefoniczny na numer:
– sekretariat 74 84 60 535 ,797-984-251
– dyrektor 518-787-925
lub elektronicznie poprzez wysłanie e-mail na adres: sekretariat@pppp.walbrzych.pl.
Miejsce wykonywania zadań oraz adres korespondencyjny: 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24.
 
Wakacje z końmi
 
W okresie wakacyjnym dzieci objęte działaniami ośrodka realizuję m.in. zajęcia terapeutyczne z końmi. Hipoterapia to forma rehabilitacji psychoruchowej, do której stosuje się konia. Hipoterapia jest niezastąpioną formą rehabilitacji wieloprofilowej. Oznacza to, że oddziałuje jednocześnie na sferę fizyczną, psychiczną i poznawczą, dlatego jest tak wyjątkową formą terapii dla dzieci i dorosłych zmagających się z różnymi problemami. Specyfika hipoterapii polega na tym, że koń i jego ruch dają takie możliwości rehabilitacji, jakich nie znajdziemy w innej terapii.
Przede wszystkim, trójwymiarowy ruch konia oddziałuje na miednicę człowieka, kodując w mózgu informację o prawidłowym wzorcu chodu (czyli ruchu miednicy odbywającego się jednocześnie w trzech płaszczyznach). Oznacza to, że uczymy dziecko chodzić nie stawiając go na nogach. Żadna dotychczas znana forma rehabilitacji nie jest w stanie aktywować miednicy w ten sam sposób, co czyni hipoterapię bardzo istotną formą terapii u dzieci i dorosłych, które nie chodzą samodzielnie bądź ich chód nie jest w pełni prawidłowy.
Kolejnym bardzo ważnym celem hipoterapii jest normalizacja napięcia mięśniowego. Ten rodzaj terapii jest bardzo ważny dla osób, u których wystąpiło uszkodzenie centralnego układu nerwowego. Jazda na koniu w stępie bardzo korzystnie wpływa na wzmożone bądź obniżone napięcie mięśniowe. Dzięki ciepłu konia, przeciwstawnym ruchom biodra – barki i trójzgięciu kończyny dolnej, jesteśmy w stanie zmniejszać spastyczność (zwłaszcza przywodzicieli ud i ograniczenia ruchomości obręczy biodrowej). Natomiast odpowiednio dobrane przez hipoterapeutę ćwiczenia będą pomagały wzmocnić osłabione partie mięśni. Jazda na koniu wymaga prostej sylwetki, co automatycznie wzmacnia mięśnie grzbietu, brzucha i obręczy biodrowej oraz przywraca zaburzoną symetrię mięśni tułowia.

Jak to działa?
 
Hipoterapia jest ściśle powiązana z innymi metodami rehabilitacyjnymi oraz terapeutycznymi i w pełni korzysta z ich dorobku. Celem terapii z koniem (z elementami jazdy konnej) jest przywrócenie pacjentom sprawności fizycznej i psychicznej w możliwym do osiągnięcia zakresie. Hipoterapia stanowi jeden z elementów rehabilitacji leczniczej i jako taka jest prowadzona przez specjalistę, na zlecenie i pod kontrolą lekarza. Hipoterapeuta pełni rolę asekurującą, zapewniając bezpieczeństwo oraz rolę przewodnika w kontakcie ze zwierzęciem. Konie stosowane w hipoterapii dobiera się starannie pod kątem pożądanych cech (przede wszystkim cech charakteru). Muszą one być m.in. łagodne, posłuszne, o odpowiedniej budowie i wieku.
Działanie hipoterapii:
– korygowanie postawy ciała;
– regulacja napięcia mięśniowego;
– kontakt z przyrodą, działanie motywacyjne;
– doskonalenie równowagi, koordynacji, orientacji w przestrzeni, schematu własnego ciała, poczucia rytmu;
– stymulacja i normalizacja czucia powierzchniowego;
– zwiększenie poczucia własnej wartości, zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych;
– rozwijanie pozytywnych kontaktów społecznych.
 
Przekazywanie wzorca chodu
 
Przekazywanie wzorca chodu jest najbardziej unikatowym celem hipoterapii. Taki sposób prowadzenia hipoterapii jest wskazany najbardziej dla dzieci i młodzieży chodzących samodzielnie w nieprawidłowym wzorcu, uczących się chodzić oraz siedzących samodzielnie, ale niestabilnie.
 
Autyzm
 
Inną szczególną cechą hipoterapii są możliwości pracy z dziećmi autystycznymi, ponieważ – jak zauważył Monty Roberts – osoby autystyczne i konie wykazują wiele podobieństw w postrzeganiu, reagowaniu i porozumiewaniu się.
Hipoterapia, jako rodzaj rehabilitacji wieloprofilowej, bardzo dobrze wpływa na sferę emocjonalną, poznawczą i społeczną. Jest niezastąpioną forma terapii u dzieci ze spektrum autyzmu, zespołu Aspergera, czy nadpobudliwości psychoruchowej. Podczas zajęć z hipoterapii, terapeuta jest w stanie pracować z dziećmi z różnymi zaburzeniami. Odpowiednio dobrane ćwiczenia w formie zabawy i przede wszystkim kontakt ze zwierzęciem pozwalają zmniejszyć istniejące zaburzenia. Hipoterapia doskonale sprawdza się więc w pracy z dziećmi z zaburzeniami percepcji wzrokowej, słuchowo – językowymi czy typu dyspraksji oraz nadwrażliwością dotykową czy nadaktywnością. Kontakt z koniem i zajęcia na łonie natury są wspaniałą forma pracy z dziećmi. Niepozorne zajęcia przynoszą bardzo widoczne efekty, stymulując cały rozwój psychoruchowy. Dla wielu dzieci praca z koniem i nawiązanie z nim uczuciowej więzi jest milowym krokiem na drodze całej żmudnej rehabilitacji. Nie bez przyczyny ktoś kiedyś wypowiedział słowa, że nie da się wyjaśnić magicznej więzi, łączącej jeźdźca i konia.
Nasze dzieci odbywają zajęcia w Stajni w Julianowie pod opieką pedagoga – hipoterapeuty mgr Marty Woźniak (tel. 601-358-110, e-mail: martawoz@wp.pl).
(RM)
 

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close