https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Hipoterapia – forma rehabilitacji psychoruchowej

W Powiatowej Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej, dla której organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, działa Wiodący Ośrodek Koordynacyjno Rehabilitacyjno Opiekuńczy. WOKRO oferuje szeroki zakres zajęć terapeutycznych. Dodatkowo – w ramach świadczenia usług WOKRO – można po wcześniejszym umówieniu się uzyskać konsultacje lekarzy specjalistów oraz usługi w zakresie wsparcia psychologicznego, dokonać diagnozy u ortoptysty.
 
Działania skierowane są do dzieci z powiatu wałbrzyskiego z deficytami rozwojowymi lub zagrożonych niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do lat 3.
Na zajęcia terapeutyczne można się zgłosić otrzymując:
– skierowanie lub opinię/ zaświadczenie od lekarza specjalisty
– opinię dziecka w wczesnym wspomaganiu rozwoju wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogicznej
-deklarację przystąpienia do projektu ( do pobrania na naszej stronie internetowej w zakładce” za życiem” http://pppp.walbrzych.pl/wp-content/uploads/2018/01/deklaracja-przystapienia-do-projektu.pdf
Opinia lub skierowanie powinny zawierać diagnozę lub opis potrzeb dziecka oraz przyczyny skierowania dziecka na zajęcia, a także wskazywać obszar koniecznej pomocy dziecku i jego rodzinie.
W przypadku chęci skontaktowania się z nami prosimy o kontakt telefoniczny na numer:
– sekretariat 74 84 60 535 ,797-984-251
– dyrektor 518-787-925
lub elektronicznie poprzez wysłanie e-mail na adres: sekretariat@pppp.walbrzych.pl.
Miejsce wykonywania zadań oraz adres korespondencyjny: 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24.
 
Wakacje z końmi
 
W okresie wakacyjnym dzieci objęte działaniami ośrodka realizuję m.in. zajęcia terapeutyczne z końmi. Hipoterapia to forma rehabilitacji psychoruchowej, do której stosuje się konia. Hipoterapia jest niezastąpioną formą rehabilitacji wieloprofilowej. Oznacza to, że oddziałuje jednocześnie na sferę fizyczną, psychiczną i poznawczą, dlatego jest tak wyjątkową formą terapii dla dzieci i dorosłych zmagających się z różnymi problemami. Specyfika hipoterapii polega na tym, że koń i jego ruch dają takie możliwości rehabilitacji, jakich nie znajdziemy w innej terapii.
Przede wszystkim, trójwymiarowy ruch konia oddziałuje na miednicę człowieka, kodując w mózgu informację o prawidłowym wzorcu chodu (czyli ruchu miednicy odbywającego się jednocześnie w trzech płaszczyznach). Oznacza to, że uczymy dziecko chodzić nie stawiając go na nogach. Żadna dotychczas znana forma rehabilitacji nie jest w stanie aktywować miednicy w ten sam sposób, co czyni hipoterapię bardzo istotną formą terapii u dzieci i dorosłych, które nie chodzą samodzielnie bądź ich chód nie jest w pełni prawidłowy.
Kolejnym bardzo ważnym celem hipoterapii jest normalizacja napięcia mięśniowego. Ten rodzaj terapii jest bardzo ważny dla osób, u których wystąpiło uszkodzenie centralnego układu nerwowego. Jazda na koniu w stępie bardzo korzystnie wpływa na wzmożone bądź obniżone napięcie mięśniowe. Dzięki ciepłu konia, przeciwstawnym ruchom biodra – barki i trójzgięciu kończyny dolnej, jesteśmy w stanie zmniejszać spastyczność (zwłaszcza przywodzicieli ud i ograniczenia ruchomości obręczy biodrowej). Natomiast odpowiednio dobrane przez hipoterapeutę ćwiczenia będą pomagały wzmocnić osłabione partie mięśni. Jazda na koniu wymaga prostej sylwetki, co automatycznie wzmacnia mięśnie grzbietu, brzucha i obręczy biodrowej oraz przywraca zaburzoną symetrię mięśni tułowia.

Jak to działa?
 
Hipoterapia jest ściśle powiązana z innymi metodami rehabilitacyjnymi oraz terapeutycznymi i w pełni korzysta z ich dorobku. Celem terapii z koniem (z elementami jazdy konnej) jest przywrócenie pacjentom sprawności fizycznej i psychicznej w możliwym do osiągnięcia zakresie. Hipoterapia stanowi jeden z elementów rehabilitacji leczniczej i jako taka jest prowadzona przez specjalistę, na zlecenie i pod kontrolą lekarza. Hipoterapeuta pełni rolę asekurującą, zapewniając bezpieczeństwo oraz rolę przewodnika w kontakcie ze zwierzęciem. Konie stosowane w hipoterapii dobiera się starannie pod kątem pożądanych cech (przede wszystkim cech charakteru). Muszą one być m.in. łagodne, posłuszne, o odpowiedniej budowie i wieku.
Działanie hipoterapii:
– korygowanie postawy ciała;
– regulacja napięcia mięśniowego;
– kontakt z przyrodą, działanie motywacyjne;
– doskonalenie równowagi, koordynacji, orientacji w przestrzeni, schematu własnego ciała, poczucia rytmu;
– stymulacja i normalizacja czucia powierzchniowego;
– zwiększenie poczucia własnej wartości, zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych;
– rozwijanie pozytywnych kontaktów społecznych.
 
Przekazywanie wzorca chodu
 
Przekazywanie wzorca chodu jest najbardziej unikatowym celem hipoterapii. Taki sposób prowadzenia hipoterapii jest wskazany najbardziej dla dzieci i młodzieży chodzących samodzielnie w nieprawidłowym wzorcu, uczących się chodzić oraz siedzących samodzielnie, ale niestabilnie.
 
Autyzm
 
Inną szczególną cechą hipoterapii są możliwości pracy z dziećmi autystycznymi, ponieważ – jak zauważył Monty Roberts – osoby autystyczne i konie wykazują wiele podobieństw w postrzeganiu, reagowaniu i porozumiewaniu się.
Hipoterapia, jako rodzaj rehabilitacji wieloprofilowej, bardzo dobrze wpływa na sferę emocjonalną, poznawczą i społeczną. Jest niezastąpioną forma terapii u dzieci ze spektrum autyzmu, zespołu Aspergera, czy nadpobudliwości psychoruchowej. Podczas zajęć z hipoterapii, terapeuta jest w stanie pracować z dziećmi z różnymi zaburzeniami. Odpowiednio dobrane ćwiczenia w formie zabawy i przede wszystkim kontakt ze zwierzęciem pozwalają zmniejszyć istniejące zaburzenia. Hipoterapia doskonale sprawdza się więc w pracy z dziećmi z zaburzeniami percepcji wzrokowej, słuchowo – językowymi czy typu dyspraksji oraz nadwrażliwością dotykową czy nadaktywnością. Kontakt z koniem i zajęcia na łonie natury są wspaniałą forma pracy z dziećmi. Niepozorne zajęcia przynoszą bardzo widoczne efekty, stymulując cały rozwój psychoruchowy. Dla wielu dzieci praca z koniem i nawiązanie z nim uczuciowej więzi jest milowym krokiem na drodze całej żmudnej rehabilitacji. Nie bez przyczyny ktoś kiedyś wypowiedział słowa, że nie da się wyjaśnić magicznej więzi, łączącej jeźdźca i konia.
Nasze dzieci odbywają zajęcia w Stajni w Julianowie pod opieką pedagoga – hipoterapeuty mgr Marty Woźniak (tel. 601-358-110, e-mail: martawoz@wp.pl).
(RM)
 

REKLAMA

Kliknij tutaj