https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Oszczędzaj wodę!

– W związku z przedłużającą się suszą, w trosce o zapewnienie mieszkańcom Gminy Mieroszów dostępu do wody dla celów sanitarno-bytowych, wprowadza się zakaz podlewania ogródków oraz napełniania basenów wodą z sieci gminnej! Zakaz obowiązuje do odwołania – informuje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mieroszowie.
(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj