https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Ul. Sportowa do remontu

– Wkrótce rozpoczną się prace związane z przebudową wewnętrznych dróg osiedlowych przy ul. Sportowej w Mieroszowie, stanowiących drogi dojazdowe do istniejących budynków mieszkalnych – zapowiada Marcin Raczyński, burmistrz Mieroszowa.
 
– Po wielu miesiącach prac związanych z przejęciem działek nr 395/7 i 395/14 położonych w Mieroszowie, w dniu 28 czerwca 2018 roku podpisałem z dyrektorem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Arturem Mackiewiczem umowy przenoszące własność tych dróg na Gminę Mieroszów. Co bardzo istotne – na przebudowę powyższych dróg pozyskaliśmy z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa bezzwrotną pomoc finansową w wysokości 200 tys. zł dla drogi znajdującej się na działce 395/7 oraz 131 tys. zł dla drogi znajdującej się na działce 395/14. Inwestycja ta zostanie zrealizowana jeszcze w tym roku – zapewnia Marcin Raczyński.
(RED)

Marcin Raczyński i Artur Mackiewicz.

REKLAMA

Kliknij tutaj