https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Staże dla uczniów Zespołu Szkół w Szczawnie – Zdroju

Informujemy, że dobiegają końca staże uczniowskie, realizowane w ramach unijnego projektu „Czas na zawodowców”. Staże odbywały się w dniach 25.06.2018-20.07.2018 r. w Wałbrzyskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 
Projekt jest realizowany przez Powiat Wałbrzyski wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu. Projektem zostali objęci uczniowie klas technikum ochrony środowiska z Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju. Celem projektu jest, między innymi zwiększenie dostępu uczniów do nowoczesnych technik i technologii oraz wyposażenie ich w kwalifikacje zawodowe i kompetencje pożądane na rynku pracy.
– Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego oraz Zespół Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju serdecznie dziękują Wałbrzyskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. za współpracę przy organizacji staży – podkreślają inicjatorzy projektu „Czas na zawodowców”.
Współpraca z Wałbrzyskimi Wodociągami to jeden z elementów przygotowania zawodowego uczniów z Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju. Przypomnijmy, że już od września 2018r. w placówce rusza nowy kierunek kształcenia zawodowego – klasa patronacka Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria – technik technologii chemicznej. Młodzież, która podejmie naukę na tym kierunku może liczyć na zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe na terenie WZK Victoria, która po zakończeniu edukacji stanie się ich miejscem zatrudnienia. Wałbrzyska Koksownia boryka się z problemami kadrowymi stąd pomysł na nawiązanie współpracy ze szkołami celem pozyskania przyszłych pracowników. Na tym jednak nie koniec, bo szczawieńska szkoła otwiera też swoje podwoje dla uczniów z orzeczeniem o spektrum autyzmu (w tym z Aspergerem). Dotychczas uczniowie posiadający takie orzeczenie mogli korzystać z edukacji w swoim regionie na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjalnej. Kontynuację edukacji na IV etapie należało podjąć albo w szkole ogólnodostępnej albo we Wrocławiu, czy innych powiatach. Od września tego roku uczniowie z Powiatu Wałbrzyskiego nie będą musieli opuszczać rodzinnego domu aby dalej się uczyć. Szkoła uruchamia dwa kierunki specjalne : technik informatyk i technik ochrony środowiska. Oddział klasowy będzie liczył maksymalnie 4 osoby. Zatrudnieni zostaną specjaliści, którzy będą wspierać młodych ludzi w szkole i podczas zajęć dodatkowych.
(GŁ)
Źródło: Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

Uczennice z Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju podczas stażu w Wałbrzyskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

REKLAMA

Kliknij tutaj