https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Nowie kierunki kształcenia od września 2018 r.

Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Szczawnie – Zdroju to jedyna szkoła ogólnodostępna , dla której organem prowadzącym jest Powiat Wałbrzyski. Szkoła bardziej znana jest pod potoczną nazwą „Ceramik”. Od września 2018r. w placówce rusza nowy kierunek kształcenia zawodowego – klasa patronacka Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria – technik technologii chemicznej.
 
Młodzież, która podejmie naukę na tym kierunku może liczyć na zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe na terenie WZK Victoria, która po zakończeniu edukacji stanie się ich miejscem zatrudnienia. Wałbrzyska Koksownia boryka się z problemami kadrowymi stąd pomysł na nawiązanie współpracy ze szkołami celem pozyskania przyszłych pracowników.
20 kwietnia 2018 roku w obecności Pani Anny Zalewskiej – Minister Edukacji Narodowej, Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego, dyrekcja szkoły i dyrekcja WZK Victoria podpisali list intencyjny w tej sprawie.
Szkoła otwiera też swoje podwoje dla uczniów z orzeczeniem o spektrum autyzmu, w tym z Aspergerem. Dotychczas uczniowie posiadający takie orzeczenie mogli korzystać z edukacji w swoim regionie na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjalnej. Kontynuację edukacji na IV etapie należało podjąć albo w szkole ogólnodostępnej albo we Wrocławiu, czy innych powiatach. Od września tego roku uczniowie z Powiatu Wałbrzyskiego nie będą musieli opuszczać rodzinnego domu aby dalej się uczyć. Szkoła uruchamia dwa kierunki specjalne : technik informatyk i technik ochrony środowiska. Oddział klasowy będzie liczył maksymalnie 4 osoby. Zatrudnieni zostaną specjaliści, którzy będą wspierać młodych ludzi w szkole i podczas zajęć dodatkowych.
– To ogromna szansa i dla szkoły i dla młodzieży – mówi Przewodnicząca Komisji Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych Rady Powiatu Wałbrzyskiego- Grażyna Owczarek.- Dobro tej szkoły zawsze leżało mi na sercu. Od początku kadencji próbowałam zainteresować kolejnych dyrektorów placówki aby podjęli działania, które nadadzą szkole nowe życie. Dopiero pod kierownictwem Pani Jolanty Ozimek szkołą zaczęła kroczyć w dobrym kierunku co gwarantuje nabór i utrzymanie miejsc pracy nauczycieli.
Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły  http://www.ceramik-szczawno.pl/dla-kandydatow/charakterystyka-profili/
(AB)
Źródło: Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

W imieniu Powiatu Wałbrzyskiego porozumienie z WZK Victoria podpisali starosta Jacek Cichura i wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski.

REKLAMA

Kliknij tutaj