https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Młodzi skuteczni na rynku pracy

POSZUKUJEMY OSÓB MŁODYCH W WIEKU 15 – 29 LAT DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „Młodzi skuteczni na rynku pracy” nr POWR.01.02.01-02-0129/16
W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:
– poradnictwo zawodowe
– stypendium szkoleniowe 6,65 zł za każdą godzinę szkolenia
– zwrot kosztów dojazdu dla uczestnika w trakcie szkolenia
– 5 – cio miesięczny staż ze stypendium stażowym 1350 zł
– badania lekarskie, ubezpieczenie NNW, zwrot kosztów dojazdu, wsparcie Asystenta osoby niepełnosprawnej
– opłacenie składki ZUS w trakcie trwania szkolenia i stażu
Kryteria naboru:
– wiek 15-29
– osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP lub bierne zawodowo
– osoby nieuczące się lub nieszkolące się w trybie dziennym
– osoby mieszkające na terenie powiatów: wałbrzyski, złotoryjski, kłodzki, lwówecki, górowski
PROJEKT SKIEROWANY JEST RÓWNIEŻ DO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 515 832 668
lub drogą elektroniczną: m.mlottek@biuroprojektu.eu
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

REKLAMA

Kliknij tutaj