https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Strażacy dostali sprzęt

W Bibliotece + Centrum Kultury w Czarnym Borze odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu ratowniczo – medycznego czterem jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Czarny Bór: Grzędy, Borówno, Jaczków i Czarny Bór.
 
Zakup sprzętu został współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Wniosek o dotację na zakup sprzętu został złożony w ramach V naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidację skutków pokrzywdzenia przestępstwem (Program I, Priorytet IIIB). Poszczególne jednostki otrzymały: OSP Borówno – defibrylator AED Philips Heart Start Frx, walizka Peli do ww. defibrylatora, klucz pediatryczny do ww. defibrylatora; OSP Czarny Bór – defibrylator AED Philips Heart Start Frx, walizka Peli do ww. defibrylatora, klucz pediatryczny do ww. defibrylatora; OSP Jaczków – defibrylator AED Philips Heart Start Frx, walizka Peli do ww. defibrylatora, klucz pediatryczny do ww. defibrylatora; OSP Grzędy – zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 (w plecaku), deska ortopedyczna kompletna.
Wartość przekazanego sprzętu wynosi 22 000 złotych.
(RED)
 osp sprzet czarny bor
Strażacy z OSP w Gminie Czarny Bór otrzymali sprzęt o łącznej wartości 22 tys. zł.

REKLAMA

Kliknij tutaj