https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Pracodawcy szukają chętnych do pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu realizuje szereg zadań na rzecz swoich klientów, którymi są zarówno bezrobotni, poszukujący pracy, jak i pracodawcy. Wśród nich wymienić można jedną z podstawowych usług rynku pracy, tj. pośrednictwo pracy.
W ramach usługi pośrednictwa pracy wymienić można między innymi: udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w znalezieniu właściwych pracowników, pozyskiwanie ofert pracy, upowszechnianie ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy, a także udzielanie pracodawcom informacji
o kandydatach do pracy w związku ze zgłoszoną ofertą pracy.
W związku z powyższym urząd w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r., dysponował około 4.800 zgłoszonymi ofertami pracy. Pracodawcy najczęściej poszukiwali pracowników na następujące stanowiska pracy:
 pracownik produkcyjny,
 szwaczka,
 kierowca kat. B,
 kierowca kat CE,
 kierowca kat C,
 sprzątaczka,
 sprzedawca,
 pomoc kuchenna,
 magazynier,
 pracownik porządkowy,
 pokojowa,
 piekarz,
 pracownik gospodarczy,
 pracownik budowlany,
 nauczyciel,
 specjalista ds. kadr,
 pracownik biurowy
 referent.
Zachęcamy wszystkie osoby poszukujące zatrudnienia do korzystania z ofert pracy zamieszczanych na stronie internetowej urzędu: www.walbrzych.praca.gov.pl
(AM)
pup-logo nowe

REKLAMA

Kliknij tutaj