https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Aktywizują długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych i mieszkańców wsi

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje, iż w związku z realizacją projektu „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (IV)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 nadal dysponuje środkami finansowymi dla osób długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami oraz pochodzących z obszarów wiejskich, tj. przebywających na obszarach słabo zaludnionych, zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3) – na terenie działania tutejszego Urzędu do kategorii obszarów wiejskich zaliczamy gminy: Walim, Stare Bogaczowice, Czarny Bór, Mieroszów. Osoby te skorzystać mogą z dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej, staży oraz szkoleń indywidualnych.
Od początku roku zaktywizowano ponad 285 osób, w tym:

  • 40 bezrobotnych, którzy zostali zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych,
  • 188 bezrobotnych zdobywających doświadczenie zawodowe odbywając staż,
  • 9 bezrobotnych uczestniczących w szkoleniach indywidualnych,
  • 48 bezrobotnych, którzy skorzystali z dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Instrumentów Rynku Pracy
(pok. 104; nr tel. 74/8407384) oraz Wydziału Szkoleń (pok. 10; nr tel. 74/8407380). Wszelkie aktualności dostępne są również na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy
w Wałbrzychu www.walbrzych.praca.gov.pl
pup aktywizacja 4

REKLAMA

Kliknij tutaj