https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Zbudują wieżę na Trójgarbie

W Teatrze Zdrojowym w Szczawnie Zdroju Gmina Czarny Bór, Gmina Stare Bogaczowice, Gmina Szczawno Zdrój, Fundacja Edukacji Europejskiej oraz Nadleśnictwo Wałbrzych zawarły umowę z Firmą Tatry z Myślenic na realizację zadania „Budowa wieży widokowej na Trójgarbie” w ramach przedsięwzięcia „Ekomuzeum Wokół Trójgarbu – etap II – sposób na ochronę i udostępnianie zasobów przyrodniczych masywu Trójgarbu i Chełmca”.
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Środowisko i zasoby, Działanie 4.4. Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych, Podziałanie: 4.4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej, realizowany w formule partnerskiej przez Gminę Czarny Bór, Gminę Stare Bogaczowice, Gminę Szczawno Zdrój, Fundację Edukacji Europejskiej oraz Nadleśnictwo Wałbrzych. Wykonawcą zadania będzie Firma Tatry z Myślenic, która złożyła najkorzystniejszą ofertę (1 790 000 zł). W ramach umowy przewidziana jest budowa wieży widokowej oraz zagospodarowanie terenu wokół wieży przez montaż małej architektury turystycznej, w tym: 11 wiat turystycznych, 34 stołów z ławkami, 76 tablic informacyjnych, 77 kierunkowskazów, 31 stojaków na rowery, 34 koszy na śmieci. Ponadto w ramach projektu będą prowadzone działania edukacyjne w szkołach podstawowych i gimnazjach.
Wieża na Trójgarbie będzie miała wysokość blisko 30 metrów i składać się będzie z 5 kondygnacji – platform widokowych. Zaprojektowana jest w konstrukcji stalowej. Układ biegów schodowych oraz platform widokowych zaprojektowany jest jako sekwencja trójkątów, odpowiadających symbolice przyjętej jako założenie wstępne do projektowania (trzy gminy partnerskie).
– Wieża na Trójgarbie będzie atrakcją turystyczną dla wszystkich gmin uczestniczących w tym projekcie – podkreślają zgodnie burmistrz Szczawna-Zdroju Marek Fedoruk, wójt Gminy Czarny Bór Adam Górecki i wójt Gminy Stare Bogaczowice Mirosław Lech.
(RED)
 porozumienie wieza trojgarb
Partnerzy projektu „Ekomuzeum Wokół Trójgarbu”.

REKLAMA

Kliknij tutaj